Operacijski menadžment

6
6
30
30
0

Opis predmeta: Uvod u predmet. Teoretska i praktična ishodišta OM-a. Razdoblja u razvoju OM-a. Proizvodne-operativne strategije u okviru šire poslovne strategije poduzeća. Vrste poslovnih i proizvodnih sustava. Proizvod i njegova svojstva. Životni ciklus proizvoda. Razvoj proizvoda. FAV. Organizacija postrojenja. Planiranje kapaciteta. Analiza tijeka procesa. Tehnike mrežnog planiranja. Studij vremena. Elementi vremena izrade i norme ? studij rada. Problematika održavanja kapaciteta. Politika zaliha. Uloga zaliha. Vrste zaliha. Troškovi zaliha. JIT sustavi. Organizacija unutrašnjeg transporta. Politika kvalitete u sustavu organizacije operativnog poslovanja. Troškovi kvalitete. TQM i ISO sustav.

TeachersFACULTY OF ECONOMICS RIJEKA

Desired and reliable institution of higher education, a partner to the economy, home and foreign scientific and educational institutions and students.