Obrana doktorske disertacije mr. sc. Marka Šundova

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Rijeci od 20. veljače 2017. godine, mr. sc. Marko Šundov, branit će doktorsku disertaciju s naslovom


EKO-SOCIJALNO-TRŽIŠNI MODEL GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE“


pred Povjerenstvom u sastavu:

1. prof. dr. sc.  Nela Vlahinić Lenz, Ekonomski fakultet u Rijeci, predsjednica povjerenstva

2. prof. dr. sc. Jože Perić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, član

3. izv. prof. dr. sc. Dunja Škalamera-Alilović, Ekonomski fakultet u Rijeci, član


Za zapisničara je imenovan Ivan Gržeta, univ. spec. oec.

Obrana doktorske disertacije održat će se 

22. ožujka 2017. godine u 12,00 sati 

u Maloj Vijećnici Ekonomskog fakulteta u Rijeci, I. Filipovića 4.
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.