Nastupno predavanje dr. sc. Dario Maradin

  

Dr. sc. Dario Maradin, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent u području društvenih znanosti, polja ekonomije, grane mikroekonomija održat će nastupno predavanje na temu:

 


                            «Teorije ponašanja potrošača: Teorija indiferencije»u utorak, 21. ožujka 2017. s početkom u 14.15 sati  

u predavaonici X/4. kat Fakulteta, Ivana Filipovića 4, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci.


Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

  • dr.sc. Ljerka Cerović, redoviti profesor Ekonomskog  fakulteta Sveučilišta u Rijeci - predsjednik Povjerenstva 
  • dr.sc. Nela Vlahinić Lenz, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, član Povjerenstva
  • dr.sc. Lorena Škuflić, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, član Povjerenstva  

te članova Fakultetskog vijeća i studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.