Nastupno predavanje dr. sc. Luka Samaržija

 

Dr. sc. Luka Samaržija, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent u području društvenih znanosti, polja ekonomije, grane organizacija i menadžment održat će nastupno predavanje na temu:

 


       «Menadžment opskrbnog lanca-suvremeni koncept upravljanja 

                                             strateškim savezima»u ponedjeljak, 13. ožujka 2017. s početkom u 14.15 sati  

u predavaonici IV / 2. kat Fakulteta, Ivana Filipovića 4, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci.


Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

  • dr.sc. Zdravko Zekić, redoviti profesor Ekonomskog  fakulteta Sveučilišta u Rijeci - predsjednik Povjerenstva  
  • dr.sc. Marija Kaštelan Mrak, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, član Povjerenstva
  • dr.sc. Davor Filipović,  docent Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, član Povjerenstva  

te članova Fakultetskog vijeća i studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

 

EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.