Nastupno predavanje dr. sc. Mirjana Grčić Fabić

 Dr. sc. Mirjana Grčić Fabić pristupnik za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docent u području društvenih znanosti, polja ekonomije, grane organizacija i menadžment održat će nastupno predavanje na temu:
 

                     «Diverzifikacija između organizacija javnog i privatnog sektora –

                                              implikacije za menadžment»


dana 13. prosinca 2017.  u 12:15 sati
 u predavaonici 2 Ekonomskog  fakulteta Sveučilišta u Rijeci

    Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:
1.    Prof. dr. sc. Goran Kutnjak, predsjednik Povjerenstva
 
2.    Prof. dr. sc. Zdravko Zekić, član Povjerenstva
 
3.    Izv. prof. dr. sc. Alen Jugović, Pomorski fakultet u Rijeci, član Povjerenstva

te članova Fakultetskog vijeća i studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.