Poduzetništvo u Hrvatskoj

Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska udruga banaka predstavili su na Ekonomskom fakultetu u Rijeci rezultate Global Entrepreneurship Monitor (GEM) istraživanje za Hrvatsku.

Riječ je o najvećem svjetskom istraživanju poduzetništva u kojem Hrvatska sudjeluje od 2002. Godine.

 

 

Prezentaciju je održala voditeljica tima GEM za Hrvatsku, dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus, koja je prikazala situaciju u Hrvatskoj kao zemlju članicu EU, i analizirala pojedinačno šest hrvatskih Regija. Profesorica je istaknula tri goruća problema u hrvatskom poduzetništvu: prespore promjene, pomanjkanje poslovne kulture na poduzetničkom / inovacijskom kapacitetu i udaljenost od ciljeva Europe.

 

Nakon prezentacije održana je panel rasprava u koju su se uključili i riječki poduzetnici te raspravljali o stanju poduzetništva na području Istre, Primorja i Gorskog kotra.

 

U raspravi su sudjelovali Alen Host, dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Boris Popović, predsjednik Savjeta za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka, Boris Centner, član Uprave Erste banke te Nenad Seifert, ravnatelj Hrvatske udruge poslodavaca.
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.