Poziv - ponude fitness centri

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavio je Poziv za prikupljanje ponuda za pružanje usluga u svrhu realizacije plana i programa rada iz predmeta Tjelesni odgoj I i II za potrebe studenata Fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. u sjedištu Fakulteta u Rijeci te u nastavnim centrima u Karlovcu i Bjelovaru. Rok za predaju ponuda je 22. rujna 2017. god. u 14 sati neovisno o  načinu dostave.

POZIV


         

EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.