Raspisan Erasmus+ natječaj za mobilnost

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 7. veljače 2018. godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost  studenata u razdoblju do 31.5.2018. u okviru programa Erasmus suradnja s  partnerskim zemljama KA107. Na ovaj Natječaj mogu se prijaviti studenti svih razina studija, osim studenata prve godine preddiplomskog studija. Rok za prijavu na natječaj je četvrtak, 15. veljače 2018. (do 12:00 sati)

 Natječaj za izbor jednog studenta/ice radi dodjele financijske potpore u svrhu studijskog boravka, odnosno pisanja završnog/diplomskog/doktorskog rada na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru). Broj financijskih potpora koje će se dodijeliti odabranim studentima određen je Odlukom Sveučilišta u Rijeci:

erasmuska-1518186995.png

1 odlazna mobilnost u svrhu studijskog boravka na Ekonomskom fakultetu Sveučlilišta u Mostaru (BiH), u trajanju od 90 dana.

Kandidati koji se prijave na natječaj i zadovolje sve uvjete natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (Zero-grant).

Studentima se na stranim ustanovama neće naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ako sami financiraju svoj studij.

Prije odlaska na inozemnu visokoškolsku ustanovu student mora dogovoriti priznavanje ECTS-a u dogovoru s Erasmus koordinatorom na svojoj sastavnici. Obaveze studenta definiraju se sklapanjem Ugovora o učenju (Learning Agreement for Studies). Sklapanjem Ugovora jamči se priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu kao i razdoblje provedeno na inozemnoj ustanovi.

Student na inozemnoj instituciji mora upisati najmanje 12 ECTS bodova i ostvariti najmanje 9 ECTS bodova za razdoblje od 90 dana. Student koji će na inozemnoj instituciji pisati završni/diplomski rad ili doktorsku disertaciju, dužan je na inozemnoj instituciji upisati i položiti najmanje jedan izborni predmet koji nosi minimalno 4 ECTS boda. Student potvrđuje izvršenje obveza na inozemnoj instituciji prijepisom ocjena inozemne institucije, odnosno potvrdom inozemnog supervizora o pisanju završnog/diplomskog rada ili doktorske disertacije.

Na ovaj Natječaj mogu se prijaviti studenti svih razina studija, osim studenata prve godine preddiplomskog studija.


NATJEČAJ

PRIJAVNI OBRAZAC

PRIMJENJIVE STOPE ZA JEDINIČNE DOPRINOSE


Kontakt osoba na Ekonomskom fakultetu Rijeci:


Mr. sc. Marko Donadić, stručni suradnik u Referadi za međunarodnu suradnju                                          

+385 51 355 118


Detaljne informacije o Erasmusu pročitajte u priloženim dokumentima te na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr) ili u rubrici Međunarodna suradnja/Erasmus na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr).

Kandidati se prijavljuju na natječaj slanjem natječajne dokumentacije iz točke „H“ elektronskim putem na dekanat@efri.hr. Prijave se popunjavaju elektronski.

Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno do četvrtka, 15. veljače 2018. do 12.00 sati.

 

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.