Baze podataka

Centar za online baze podataka je projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ), CARNet-a i IRB-a s osnovnim ciljem osiguravanja mrežnog pristupa komercijalnim bazama podataka kao i onima u slobodnom pristupu za sve članove znanstvene i istraživačke zajednice RH (istraživače, nastavnike i studente).

Centar za on-line baze podataka nudi više od četrdeset baza podataka razvrstanih po znanstvenim područjima, među kojima su najvažnije univerzalne baze podataka koje pokrivaju sva znanstvena područja (Current Contens, Web of Science, Academic Search Premier, Scopus ), baze podataka s cjelovitim tekstom- uključujući zbirke elektroničkih časopisa najvećih svjetskih izdavača (Blackwell Synergy, Cambridge Journals Online, Business Source Premier...), te baze u otvorenom pristupu (DOAJ, Google Scholar...).

Licenčni ugovori, odnosno uvjeti i trajanje pristupa pojedinoj bazi je u potpunoj nadležnosti Centra za on-line baze podataka.

Koristeći server omogućen Vam je pristup svim pretplaćenim sadržajima sa BILO KOJEG računala, uz korištenje Vašeg osobnog AAI korisničkog imena i lozinke.

EBSCOHost on-line sustav koji nudi pristup velikom broju full text i bibliografskih baza. Može se pretraživati gotovo 3000 full text časopisa i više od 5000 publikacija koje nude sažetke, novinske preglede, enciklopedijske podatke. Sučelje EBSCOHost je dostupno i na hrvatskom jeziku! Hrvatski prijevod možete aktivirati unutar opcije "preferences". Sadrži slijedeće baze: Business Source Complete, Academic Search Complete, EconLit, Regional Business New, SOCindex, Newspaper Source.

Academic Search Complete najdragocjenija je i najopsežnija znanstvena višedisciplinarna baza podataka s cjelovitim tekstovima, koja sadrži više od 7100 periodičnih publikacija s cjelovitim tekstovima, uključujući više od 6100 recenziranih časopisa. Djelomično cjelovit tekst.

Business Source Complete je najpotpunija znanstveno-poslovna baza podataka koja sadrži vodeću zbirku bibliografskog i cjelovitog sadržaja ukljkučujući cjelovite tekstove iz 1343 recenziranih časopisa, 1461 trgovinskih časopisa (trade journals) i općih poslovnih časopisa (general business magazines), 603 knjiga i monografija, 10120 profila kompanija, 2244 tržišnih izvještaja, 17434 industrijskih izvještaja.
Sadrži časopise iz podrucja menadžmenta, marketinga, financija …Ovdje možete pronaći časopise: Harvard Business Review, Journal of Marketing...

Ova baza podataka sadrži sveobuhvatne cjelovite tekstove regionalnih poslovnih publikacija. Regional Business News sadrži više od 80 regionalnih poslovnih publikacija koje pokrivaju sva gradska i ruralna područja u SAD-u. Cjelovit tekst.

align=baseline SocINDEX with Full Text najopsežnija je i najkvalitetnija svjetska baza podataka socioloških istraživanja. Sadrži više od 2 066 400 zapisa s predmetnim naslovima iz tezaurusa s više od 19 750 socioloških pojmova koji su izradili sociolozi i stručni leksikografi. Cjelovit tekst.

Current Contents je u Hrvatskoj napopularnija baza podataka. Razlozi njezine popularnosti su relativno visoki kriteriji odabira časopisa, pokrivenost svih područja znanosti, učestalost ažuriranja, sažetak autora, adrese autora, nazivi i adrese izdavača, mogućnost pregleda sadržaja pojedinog broja časopisa te dodatne ključne riječi koje unapređuju pretraživanje.

DOAJ je sveobuhvatna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. DOAJ želi uključiti što više časopisa iz svih znanstvenih područja, pazeći da se radi o vrijednim časopisima s provjerenom kvalitetom sadržaja. Svaki uključeni časopis mora imati recenzijski postupak ili kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje, mora periodično izlaziti i mora biti dostupan , tj. u otvorenom pristupu.
Baza trenutno uključuje 2000 časopisa.

Emerald je zbirka elektroničkih časopisa koje izdaje Emerald Publishing. Baza podataka EmeraldInsight sadrži više od 50000 članaka iz ukupno 155 časopisa iz područja ekonomije, menadžmenta, knjižničarstva ali i značajan broj časopisa iz tehničkih disciplina.Uglavnom su pokrivene sve važne menadžerske discipline, kao što su razvoj strategija, rukovođenje, informacijski menadžment, marketing i menadžment ljudskih potencijala.

ERIC je vrlo popularna baza u SAD-u, a namijenjena je istraživačima, nastavanicima, političarima, knjižničarima, novinarima, studentima, ali i roditeljima. ERIC baza kombinira informacije iz dvaju tiskanih izvora:

Resources in Education (RIE)
Current Index to Journals in Education (CIJE)

Baza ERIC sadrži 1 300 000 zapisa, a svake se godine dodaje otprilike 31 000 novih. U ovu je bazu uključeno i više od 2000 naslova časopisa.

Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata,...

ScienceDirect je najveća svjetska elektronička kolekcija cjelovitog teksta i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih znanosti. Science Direct je dio Elseviera i nudi preko 2500 časopisa (od čega oko 2000 kao izdavač) i preko 10000 knjiga.

Bazu podataka održava Institute for Scientific Information (ISI), od 1991. do danas. Web of Science obuhvaća oko 8700, prema ocjeni međunarodne istraživačke zajednice vodećih svjetskih časopisa iz svih područja znanosti.

JSTOR nudi niz tematskih kolekcija, a Ekonomski fakultet pretplaćen je na dvije: Arts & Sciences I i Art & Sciences VI.
Cjeloviti tekst – pristup putem IP adrese.


SCIRUS je najsveobuhvatniji alat za pretraživanje znanstvenih informacija na Internetu. Pretražuje preko 200 000 000 znanstvenih web-stranica i 18 000 000 full text članaka i sažetaka, omogućavajući korisnicima: lociranje znanstvenih, edukativnih, tehničkih i medicinskih podataka na Web-u, pronalazak najnovijih recenziranih radova, članaka, patenata, preprinata i časopisa koje nije moguće pronaći drugim alatima, ponudu jedinstvenih funkcionalnosti dizajniranih za znanstvenike i istraživače....

OpenDOAR je projekt koji donosi popis repozitorija izgrađenih na principu otvorenog pristupa. Popise je moguće pregledavati po zemlji, sadržaju i vrsti publikacija, području znanosti. Korisno za otkrivanje besplatno dostupnih znanstvenih i stručnih radova.


Research in Economic Papers je zajednički projekt više od 100 volontera iz 44 zemlje kojima je cilj povećati dostupnost informacija iz područja ekonomije.
Drugim riječima, ovdje ćete pronaći podatke i pristup do mnoštva članaka, software-a, radnih materijala, poglavlja, knjiga, podataka o autorima...veliki dio u CJELOVITOM tekstu i BESPLATNO !

HRČAK je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. U Hrčku se nalazi i Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu.

HRVATSKA ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJA – CROSBI (CROatian Scientific Bibliography) pohranjuje znanstvene radove od 1997. godine. Osnovna ideja projekta CROSBI je da se na jednom mjestu pohrane informacije o cjelovitoj znanstvenoj znanstvenoj publicistici RH. Bibliografija omogućuje uvid u radove koji su nastali kao rezultat programa i projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Radovi se mogu pretraživati prema broju programa/teme ili projekta, znanstvenom području istraživanja i ustanovi.

ON-LINE ENCIKLOPEDIJA

Prva hrvatska online enciklopedija - odnedavno je javnosti dostupan vrlo vrijedan online referentni izvor s besplatnim pristupom. Radi se o prvoj velikoj hrvatskoj općoj i nacionalnoj online enciklopediji koja se ponajprije zasniva na tiskanom izdanju Opće i nacionalne enciklopedije u 20 knjiga.  

SpringerLink je informacijski servis izdavača Springer Verlaga koji nudi pristup online informacijama iz znanstvenih, medicinskih i tehničkih knjiga i časopisa. Uključuje elektronička i tiskana izdanja Springera, te nekih manjih izdavača (npr. Urban and Vogel, Steinkopff, i Birkhäuser). Ukupno je dostupno preko 500 časopisa.EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.