Baze podataka

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu – Portal Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Kad dođete na početnu stranicu Portala, morate kliknuti na Proxy u gornjem desnom uglu ekrana, ali prije toga trebate dobiti korisničko ime i zaporku, odnosno elektronički identitet.


Sve dodatne informacije o bazama podataka, probnim pristupima bazama i dr. možete naći na mrežnoj stranici portala.
Pri pretraživanju pomoći će vam priručnik  Online baze podataka - priručnik za pretraživanje

Baze podataka dostupne na Sveučilištu u Rijeci  pretražite  OVDJE


VRSTE BAZA PODATAKA:

  • Baze cjelovitih tekstova – sadrže cjelovite tekstove radova.

  • Bibliografske baze - sadrže podatke o radovima objavljenim u različitim publikacijama. Važne su za stjecanje uvida u određeno znanstveno područje. Ne sadrže cjelovite tekstove radova.

  • Citatne baze - sadrže podatke o citiranosti radova objavljenih u različitim publikacijama. Koriste se za stjecanje uvida u određeno znanstveno područje i za praćenje odjeka određenog rada ili autora unutar znanstvenog područja. Ne sadrže cjelovite tekstove radova.

logoEhost.gif


EBSCOHost on-line sustav koji nudi pristup velikom broju full text i bibliografskih baza. Može se pretraživati gotovo 3000 full text časopisa i više od 5000 publikacija koje nude sažetke, novinske preglede, enciklopedijske podatke. Sučelje EBSCOHost je dostupno i na hrvatskom jeziku! Hrvatski prijevod možete aktivirati unutar opcije "preferences". Sadrži slijedeće baze: Business Source Complete, Academic Search Complete, EconLit, Regional Business New, SOCindex, Newspaper Source.academic3.jpgAcademic Search Complete najdragocjenija je i najopsežnija znanstvena višedisciplinarna baza podataka s cjelovitim tekstovima, koja sadrži više od 7100 periodičnih publikacija s cjelovitim tekstovima, uključujući više od 6100 recenziranih časopisa. Djelomično cjelovit tekst. 


busines2.jpg

Business Source Complete je najpotpunija znanstveno-poslovna baza podataka koja sadrži vodeću zbirku bibliografskog i cjelovitog sadržaja ukljkučujući cjelovite tekstove iz 1343 recenziranih časopisa, 1461 trgovinskih časopisa (trade journals) i općih poslovnih časopisa (general business magazines), 603 knjiga i monografija, 10120 profila kompanija, 2244 tržišnih izvještaja, 17434 industrijskih izvještaja. Sadrži časopise iz podrucja menadžmenta, marketinga, financija …Ovdje možete pronaći časopise: Harvard Business Review, Journal of Marketing...


regional2.jpgOva baza podataka sadrži sveobuhvatne cjelovite tekstove regionalnih poslovnih publikacija. Regional Business News sadrži više od 80 regionalnih poslovnih publikacija koje pokrivaju sva gradska i ruralna područja u SAD-u. Cjelovit tekst. 


sociindex2.jpg SocINDEX with Full Text najopsežnija je i najkvalitetnija svjetska baza podataka socioloških istraživanja. Sadrži više od 2 066 400 zapisa s predmetnim naslovima iz tezaurusa s više od 19 750 socioloških pojmova koji su izradili sociolozi i stručni leksikografi. Cjelovit tekst. current3333-1516178718.jpg
Current Contents je u Hrvatskoj napopularnija baza podataka. Razlozi njezine popularnosti su relativno visoki kriteriji odabira časopisa, pokrivenost svih područja znanosti, učestalost ažuriranja, sažetak autora, adrese autora, nazivi i adrese izdavača, mogućnost pregleda sadržaja pojedinog broja časopisa te dodatne ključne riječi koje unapređuju pretraživanje. 


doaj.png
DOAJ je sveobuhvatna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. DOAJ želi uključiti što više časopisa iz svih znanstvenih područja, pazeći da se radi o vrijednim časopisima s provjerenom kvalitetom sadržaja. Svaki uključeni časopis mora imati recenzijski postupak ili kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje, mora periodično izlaziti i mora biti dostupan , tj. u otvorenom pristupu. 
Baza trenutno uključuje 2000 časopisa. emerald3.jpgEmerald je zbirka elektroničkih časopisa koje izdaje Emerald Publishing. Baza podataka EmeraldInsight sadrži više od 50000 članaka iz ukupno 155 časopisa iz područja ekonomije, menadžmenta, knjižničarstva ali i značajan broj časopisa iz tehničkih disciplina.Uglavnom su pokrivene sve važne menadžerske discipline, kao što su razvoj strategija, rukovođenje, informacijski menadžment, marketing i menadžment ljudskih potencijala.


erc2222222223333333333.jpgERIC je vrlo popularna baza u SAD-u, a namijenjena je istraživačima, nastavanicima, političarima, knjižničarima, novinarima, studentima, ali i roditeljima. ERIC baza kombinira informacije iz dvaju tiskanih izvora: Resources in Education (RIE)  Current Index to Journals in Education (CIJE).  Baza ERIC sadrži 1 300 000 zapisa, a svake se godine dodaje otprilike 31 000 novih. U ovu je bazu uključeno i više od 2000 naslova časopisa.


schoolar2.jpg

Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata,... 

                                                                                                                                                                  

science2.jpg

ScienceDirect je najveća svjetska elektronička kolekcija cjelovitog teksta i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih znanosti. Science Direct je dio Elseviera i nudi preko 2500 časopisa (od čega oko 2000 kao izdavač) i preko 10000 knjiga.dart22222.jpg


DART - Europe E-theses portal omogućuje pregled preko 586.000 doktorskih disertacija u otvorenom pristupu sa 575 sveučilišta iz 28 europskih zemalja. Vrsta baze: repozitorij. Područje: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti . Pravo pristupa: otvoreni pristup. jstor.png      JSTOR nudi niz tematskih kolekcija, a Ekonomski fakultet pretplaćen je na dvije: Arts & Sciences I i Art & Sciences VI.
Cjeloviti tekst – pristup putem IP adrese.


econlittt2222.jpg EconLit with Full Text (EBSCOhost) je baza podataka koja sadrži bibliografske podatke svih radova indeksiranih u EconLitu (The American Economic Association’s electronic bibliography): članke iz časopisa, knjige, sažetke, disertacije i radne materijale iz područja ekonomije i srodnih područja. U bazi je dostupno više od 600 časopisa s cjelovitim tekstovima, uključujući časopise udruženja American Economic Association (AEA)


opendoar2.jpgOpenDOAR je projekt koji donosi popis repozitorija izgrađenih na principu otvorenog pristupa. Popise je moguće pregledavati po zemlji, sadržaju i vrsti publikacija, području znanosti. Korisno za otkrivanje besplatno dostupnih znanstvenih i stručnih radova. repec1.gif

 Research in Economic Papers je zajednički projekt više od 100 volontera iz 44 zemlje kojima je cilj povećati dostupnost informacija iz područja ekonomije. 
Drugim riječima, ovdje ćete pronaći podatke i pristup do mnoštva članaka, software-a, radnih materijala, poglavlja, knjiga, podataka o autorima...veliki dio u CJELOVITOM tekstu i BESPLATNO !hrak.png

HRČAK je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. U Hrčku se nalazi i Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu.bibbliografija333333333.jpg HRVATSKA ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJA – CROSBI (CROatian Scientific Bibliography) pohranjuje znanstvene radove od 1997. godine. Osnovna ideja projekta CROSBI je da se na jednom mjestu pohrane informacije o cjelovitoj znanstvenoj znanstvenoj publicistici RH. Bibliografija omogućuje uvid u radove koji su nastali kao rezultat programa i projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije. 

Radovi se mogu pretraživati prema broju programa/teme ili projekta, znanstvenom području istraživanja i ustanovi.  


33333.jpg

Prva hrvatska online enciklopedija - odnedavno je javnosti dostupan vrlo vrijedan online referentni izvor s besplatnim pristupom. Radi se o prvoj velikoj hrvatskoj općoj i nacionalnoj online enciklopediji koja se ponajprije zasniva na tiskanom izdanju Opće i nacionalne enciklopedije u 20 knjiga.  


springerlink-logo.gif

SpringerLink je informacijski servis izdavača Springer Verlaga koji nudi pristup online informacijama iz znanstvenih, medicinskih i tehničkih knjiga i časopisa. Uključuje elektronička i tiskana izdanja Springera, te nekih manjih izdavača (npr. Urban and Vogel, Steinkopff, i Birkhäuser). Ukupno je dostupno preko 500 časopisa.


scopus3.jpgScopus je bibliografska i citatna baza podataka koja indeksira časopise, serije knjiga, trade časopise i zbornike radova s konferencija iz svih područja znanosti. Uključuje izvore iz cijeloga svijeta, a indeksirano je i preko 130 hrvatskih tekućih časopisa. Podaci o citiranosti dostupni su od 1996. godine nadalje. Scopus sadrži preko 40 milijuna zapisa (čak 70% zapisa ima sažetak), a pokriva i milijune kvalitetnih web stranica i patenata.


webofscienece22222222222222222222.jpg

Web of Science Core Collection (WoSCC) jedna je od baza podataka dostupna preko Web of Science platforme. Riječ je o bibliografskoj i citatnoj bazi koja obuhvaća sva područja znanosti te objedinjuje tri  citatna indeksa: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1955-present, Social Sciences Citation Index (SSCI) –1955-present, Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1975-present.


journallll22222.jpg Journal Citation Reports (WoS) pruža citatne podatke te podatke o IF (Impact Factor, faktor odjeka) pojedinih časopisa, obuhvaća preko 7.600 časopisa iz područja biomedicine, prirodnih i tehničkih znanosti (JCR Science Edition) i društvenih znanosti (JCR Social Sceinces Edition).EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.