Centar za karijere

EFRI Centar za karijere stvara radnu budućnost

                                                                                                                                                                   

centarzakarijerenajava-1514884057.png


O Centru za karijere

Centar za karijere Ekonomskog fakulteta u Rijeci nudi studentima priliku da upoznaju svijet rada te primjene znanje u praksi, razvijajući tako nove vještine i radna iskustva još za vrijeme studija.

Misija Centra za karijere je umrežiti studente s gospodarstvom (prvenstveno uspješnim subjektima iz privatnog, javnog i/ili nevladinog sektora) kroz pomno osmišljene projekte, partnerstvo i savjetovanja, stručne prakse, edukativne radionice i slične sadržaje. Neki od ciljeva Centra su:

  • uspostaviti kontakt između studenata i poslodavaca koji će im pomoći u pronalaženju posla i razvoju karijere 
  • biti partner u realizaciji najboljih poslovnih ideja (studentsko poduzetništvo)
  • edukativnim radionicama približiti studentima poslovni svijet i razviti senzibilitet za pitanja iz poslovne prakse 
  • omogućiti studentima uvid u suvremene alate za razvoj karijere 
  • podučiti studente vještinama donošenja odluka te upravljanju profesionalnim i akademskim ciljevima
  • poduprijeti samozapošljavanje kroz financijsku i stručnu podršku studentskim start-up-ovima

Centar za karijere Fakulteta omogućava studentima obavljanje stručne prakse u poduzećima s kojima Fakultet surađuje, osigurava studentima bitne informacije o natječajima i stipendijama, pruža partnerstvo prilikom osnivanja studentskih poduzeća na temelju kreativnih ideja, prenosi poslovne ponude poslodavaca, organizira tematske radionice od strane stručnih predavača ili studenata poslijediplomskih i doktorskih studija te savjetuje studente kako se potencijalnom poslodavcu predstaviti u što boljem svijetlu.EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.