Često postavljena pitanja

crta-1352795844.jpg

PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ

Izgubljen je elektronski indeks, kako napraviti novi?

 Trebate ispuniti zahtjev za izdavanje novog elektronskog indeksa koji se preuzima u Evidenciji studija, te uplatiti 50 kn na IBAN Fakulteta 

HR 8623600001101586015, poziv na br OIB. Novi elektronski indeks stiže kroz 10-tak dana, a u međuvremenu može se koristiti privremeni.

 


Što je potrebno za izradu prijepisa ocjena s dodiplomskog studija?

Za prijepis ocjena s dodiplomskog studija potrebno je: ispuniti obrazac koji je na https://www.efri.uniri.hr/hr/obrasci, dostaviti indeks, te uplatiti 150 kn na HR 8623600001101586015, poziv na br OIB.

 

 

Od kada mi počinju studentska prava s obzirom da se upisujem u srpnju?

 Studentska prava teku od 01. listopada kada i počinje akademska godina.Kako dobiti potvrdu o upisu na Fakultet?

Potvrda o upisu se zatraži na Studomatu u prizemlju Fakulteta s AAI oznakama, te se podiže na šalteru Informacija.

 

 

Kako promijeniti titulu na bolonjski sustav, a završen je dodiplomski studij?

Potrebno je ispuniti obrazac sa: https://www.efri.uniri.hr/hr/obrasci, dostaviti kopiju diplome, uplatiti 400 kn na IBAN Fakulteta  HR 8623600001101586015, poziv na br OIB, te takse u visini od 20 kn.

 

 

Dali postoje rokovi za predaju mentorstava na preddiplomskom i diplomskom studiju?

 Rokove donosi Fakultetsko vijeće za svaku akademsku godinu.

 

 

 Do kada su rokovi za predaju tema završnih i diplomskih radova?

 Rokove donosi Fakultetsko vijeće za svaku akademsku godinu.

 

 

Do kada treba predati diplomske radove da bi obrana bila u rujnu?

 Najkasnije do 15. rujna treba ispuniti sve ispitne obaveze i predati u Evidenciju studija cjelokupnu dokumentaciju.

 

 

Što je sve potrebno za obranu diplomskog rada?

tri (3) spiralno uvezane verzije diplomskog rada od čega jedan primjerak rada mora biti vlastoručno potpisan od strane mentora uz napomenu „Suglasan – odobreno za obranu“,

CD s odobrenom verzijom Diplomskog rada u PDF/A formatu (jedna datoteka), a na CD je potrebno napisati ime i prezime, JMBAG studenta i naslov rada

dodatnu potpisanu Izjavu iz diplomskog rada (radi odlaganja u dosje studenta),

izvješće o diplomskom radu, 

potvrdu o ostvarenih 90 ECTS bodova (prijepis ocjena sa svrhom „dodatak potvrdi završetku studija“), 

ostale dokumente koje zatraži Evidencija studija (npr. potvrdu knjižnice Fakulteta da su vraćene sve knjige, ispunjeni obrazac s kontakt podacima, itd.). 

 

Koji se obrasci predaju nakon obrane diplomskog rada?

Nakon  obrane diplomskog rada potrebno je ispuniti: obrazac diplome, statistički list, potvrdu o izvršenoj uplati za trošak tiskanja diplome u iznosu od 350,00 HRK na žiro račun Ekonomskog fakulteta u Rijeci HR8623600001101586015, te dvije omotnice srednjeg formata s potpunom adresom studenta.Što je potrebno za završiti preddiplomski studij?

potpisano Izvješće o završnom radu,

prijavu teme Završnog rada (ukoliko nije predana),

potvrdu od knjižnice da nema dugovanja,

studentsku iskaznicu (x-icu),

dodatnu potpisanu Izjavu iz Završnog rada (radi odlaganja u dosje studenta),

potvrdu o ostvarenih 176 ECTS bodova (prijepis ocjena sa svrhom, dodatak potvrdi o završetku studija),

dvije omotnice srednjeg formata s potpunom adresom studenta,

statistički list (podiže se u Evidenciji studija),

obrazac za tiskanje diplome (podiže se u Evidenciji studija),

potvrdu o izvršenoj uplati za trošak tiskanja diplome u iznosu od 350,00 HRK na žiro račun Ekonomskog fakulteta u Rijeci – podaci za uplatu:


o IBAN: HR8623600001101586015

o Model plaćanja: 67

o Poziv na broj: OIB studenta-66151405

o Studenti koji su tijekom studija imali dodatne aktivnosti ( obavljanje       dužnosti demonstratora, Dekanova nagrada, Rektorova nagrada, aktivnosti u studentskom zboru) prilažu potvrdu o navedenom.


Kada će biti promocija preddiplomskog i diplomskog studija?

Promocija se odražava za studente koji završe studij (u akademskoj godini od 1.10. do 30.09. slijedeće godine) u narednoj akademskoj godini.


Kada počinju upisi u naredne godine?

Upisi počinju u rujnu, a raspored će biti objavljen na web stranici Fakulteta


Što je potrebno za upis u narednu godinu?

Za upis u narednu godinu potrebno se upisati putem studomata, te potvrdi upis u Evidenciju studija s uplatnicom troškova upisa u školarine. 


Kako se ispisati s Fakulteta? 

Za ispis s Fakulteta potrebno je ispuniti obrazac ispisa, dostaviti indeks,  te uplatiti 150 kn na IBAN Fakulteta HR 8623600001101586015, poziv na br OIB. Sve to možete poslati poštom na Evidenciju studija Ekonomskog fakulteta, Filipovićeva 4, 51000 Rijeka. 

Prijepis ocjena dobiva se uz ispisnicu.


crta-1352795844.jpg

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ


1. Koji je rok za završetak studija?
Za studije Kontroling i Upravljanje poslovnim uspjehom rok za završetak studija je 3 godine od datuma upisa na studij, a za sve ostale studije je 2 godine od datuma upisa na studij.

1.a. Izvođenje nastave
Nastava  na svim studijima se održava petkom u poslijepodnevnim satima  od 16 - 20 sati i subotom od 09 – 16 sati.

2. Gdje mogu dobiti prijepis ocjena?
Prijepis ocjena dobije se u referadi za poslijediplomske studije uz prethodno plaćanje naknade u iznosu od 85,00 kn.

3. Da li je status studenta moguće staviti u mirovanje?

Da, za vrijeme trudnoće i do godine dana starosti djeteta. U slučaju teže bolesti uz prethodno odobrenje nadležnog Povjerenstva za završne ispite poslijediplomskog specijalističkog studija.

3.a. U slučaju stavljanja statusa studenta u mirovanje vezanih za zdravstvene razloge, studenti za molbe takve vrste moraju priložiti:
•    svu medicinsku dokumentaciju izdanu/ovjerenu u razdoblju na koje se molba odnosi (prihvatljive su i kopije)
•    potvrda liječnika opće prakse (original) u kojoj je navedeno točno razdoblje spriječenosti studenta da izvršava obveze, kao i razlog spriječenosti koji mora biti usuglašen s dokumentacijom iz prethodne crtice

4. Ukoliko ne završim studij u roku od 2 ili 3 godine kakav je postupak?

Moguće je produžiti status studenta uz dostavljanje molbe i uplate za produžetak na godinu dana.

5. Kako mogu pretraživati baze za pisanje završnog rada?

U referadi za poslijediplomske studije možete zatražiti da Vam se dodijeli AAI identitet.

6. Koji akademski naziv se stječe završetkom studija?
Polaznici završetkom studija stječu akademski naziv sveučilišni specijalist odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke (npr. sveučilišni specijalist kontrolinga). Kratica naziva je univ.spec.oec. koja se piše iza imena i prezimena.  crta-1352795844.jpg

MODULI


1. Koliko modula sadrži osnovni stupanj, a koliko napredni ?

2. Što su to moduli?

3. Gdje se izvode moduli?

4. Kolika je cijena svakog modula?

5. Koja titula se dobije po završetku modula?

6. Koliko puta možemo izlaziti na ispit iz nekog predmeta?

7. Koliko se plaća izlazak na ispit?

8. Koji se status dobije upisom modula?

9. Koliko traje status na modulima?

10. Koliko iznosi povlaštena školarina?

11. Koje još kolegije moramo položiti nakon što se upišemo na studij?

12. Po kojoj cijeni plaćamo upis na studij?

13. Da li je obavezno dolaziti na predavanja na modulima?

14. Ukoliko sam negdje studirao prije da li će mi se priznati ispiti koje sam položio?

15. Što mi je sve potrebno da upišem module?1. Osnovni stupanj sadrži 12, a napredni 6 modula.

2. Moduli su dio programa cjeloživotnog obrazovanja koje provodi Ekonomski fakultet u Rijeci.

3. Moduli se izvode u centrima Bjelovar i Karlovac.

4. Cijena upisa svakog modula je 300,00 kn fiksno plus 100 kn po ects bodu.

5. Po završetku modula se ne dobije titula već se polaznik mora upisati na Ekonomski fakultet kako bi položio preostale kolegije i završio studij odnosno diplomirao.

6. U cijenu modula su uključena tri izlaska na ispit. Od četvrtog ispita na dalje se plaća i nema limita dok traje status i dok ima rokova.

7. 375,00 kn

8. Upisom modula dobijete status polaznika.

9. Status za svaki upisani modul traje dvije godine.

10. Povlaštena cijena iznosi 75 % od cijene školarine, dio od 300 kn je uvijek fiksni.

11. Kad se polaznik jednom upiše na studij ukoliko je Osnovni stupanj polaže Tjelesni 1, Tjelesni 2 i Završni rad, a ukoliko je napredni polaže Metodologiju istraživanja i Diplomski rad.

12. Ukoliko polaznik modula ima položene sve module pri upisu na studij plaća samo ects bodove koje upisuje i troškove upisa. Ukoliko polaznik nema neki položeni kolegij odnosno modul plaća godinu kao ostali izvanredni studenti (5.500,00 kn + 350,00 kn). To vrijedi za kandidate koji se prvi put upisuju na studij. Ukoliko je netko već bio na studiju i vraća se uz zamolbu za nastavak studija plaća nastavak zavisno o tome koji mu je upisni list.

13. Polaznik bi trebao biti prisutan na minimalno 50 % predavanja. Za sve više od toga se dogovara na nastavnikom.

14. Ukoliko je polaznik položi neke kolegije na drugom fakultetu po upisu modula u kojem se nalazi kolegij dostavlja zahtjev za priznavanje uz svu popratnu dokumentaciju u Evidenciju studija i o tome odlučuje Povjerenstvo

15. Za upis Osnovnog stupnja modula potrebno je završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a za Napredni završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja ekonomije ili Razlikovni program.


crta-1352795844.jpg

RAZLIKOVNI PROGRAM ZA STJECANJE NEDOSTAJUĆIH ZNANJA I KOMPETENCIJA ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJ


Gdje se izvodi  Razlikovni program?
Program se izvodi u Rijeci, NC Karlovac i Bjelovar ukoliko se prijavi za upis minimalno 15 polaznika

Koliko traje?
Program traje dva semestra (jednu akademsku godinu)

Da li su predavanja obvezna?
Predavanja su obvezna

Priznaju li se ispiti položeni na nekom drugom Visokom učilištu?
Ne, ispiti položeni na drugom Visokom učilištu se ne priznaju

Može li se upisati paralelno Razlikovni program i Diplomski studij?
Ne, za upis na diplomski studij je potrebno prethodno završiti Program.

Koliko ima ispitnih rokova u akademskoj godini?
Polaznik ima pravo u cijeni koju je platio na tri roka u akademskoj godini

Postoji li mogućnost online  slušanja predavanja?
Ne, Program se ne izvodi u online verziji.


crta-1352795844.jpg

RAZLIKOVNI PROGRAM ZA STJECANJE NEDOSTAJUĆIH ZNANJA I KOMPETENCIJA ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ


1. Gdje se izvodi  Razlikovni program?

Program se izvodi u Rijeci, (NC Karlovac i Bjelovar ukoliko se prijavi za upis minimalno 15 polaznika).

2. Koliko traje?

Program traje dva semestra (jednu akademsku godinu).

3. Koliko ima ispitnih rokova u akademskoj godini?

Polaznik ima pravo u cijeni koju je platio na tri roka u akademskoj godini.

4. Postoji li mogućnost online slušanja predavanja?

Da, ukoliko ima dovoljan broj polaznika, te u dogovoru s Voditeljem studija.

5. Koliki je vremenski rok za završetak Programa?

Dvije godine od upisa na Program. Nakon isteka tog roka, potrebno je ponovno upisati program.EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.