Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje  predstavlja proces učenja pojedinaca  te stjecanje znanja tijekom cijelog života. Ono uključuje kratke tečajeve, seminare, obrazovne module, cikluse obrazovanja i izobrazbe iz različitih tematskih područja, radionice te ostale formalne i neformalne oblike obrazovanja.

Važnost cjeloživotnog učenja, koji pridonosi osobnim i poslovnim uspjesima pojedinaca, Ekonomski fakultet u Rijeci je prepoznao te kao takvo, ono čini sastavni dio misije i vizije fakulteta.

U sklopu Ekonomskog fakulteta u Rijeci omogućeni  sljedeći programi cjeloživotnog učenja:

Računovodstvo za neekonomiste - današnje tržište rada zahtjeva interdisciplirana znanja i vještine, što rezultira potrebom da osobe koje nisu ekonomske struke, steknu aplikativna znanja iz područja računovodstva nužna za obavljanje svakodnevnih stručnih poslova.

Program je namijenjen menadžmentu poduzeća u javnom i privatnom sektoru koji nije ekonomske struke te pravnicima koji bez poznavanja računovodstva ne mogu u potpunosti obavljati zadatke u području trgovačkog prava.

U značajnoj mjeri doprinosi pripremanju neposrednih potencijalnih izvršitelja računovodstvenih poslova najavljenom zakonskom reguliranju licenciranja, odnosno dokazivanju potrebne stručnosti i osposobljenosti za obavljanje računovodstvenih poslova.

____________________________________________________________________________________

ECDL novi koncept - europska računalna diploma je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja jamči vlasniku poznavanje rada na računalu prema ECDL normi. Zbog velikog uspjeha koji je ECDL postigao u Europi, program je proširen na cijeli svijet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL).
Kandidati koji žele dobiti diplomu mogu se prijaviti za ispite bilo gdje u svijetu, polagati redosljedom kojim žele, u različitim test centrima, te nakon svih položenih ispita dobiti potvrdu priznatu u cijelom svijetu.

crta-1352821211.jpg

Prijava i upravljanje EU projektima - seminar koji polaznike upoznaje s mogućnostima financiranja iz EU fondova, praktična znanja prijave i provedbe EU projekta (razumijevanje prava i obveza korisnika sredstava, planiranje provedbe, upravljanje troškovima projekta, upravljanje javnom nabavom, izrada natječajne dokumentacije), omogućavaju polaznicima iz javne uprave, kao i poslovnim subjektima, postupnu prilagodbu uvjetima financiranja iz EU fondova.

crta-1352821211.jpg

Program izobrazbe u području javne nabave program u trajanju od 50 školskih sati koji se provodi prema nastavnom programu propisanom u Prilogu Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014). Program izobrazbe mogu provoditi samo ovlašteni nositelji programa. Struktura programa čini stjecanje formalnog preduvjeta i priprema polaznika za polaganje ispita kojega sukladno Zakonu provodi MINGO - Uprava za javnu nabavu te stručno usavršavanje i osposobljavanje polaznika za kompetentno obavljanje poslova iz područja javne nabave. Polaznicima izobrazbe nositelj izobrazbe izdaje potvrdu o pohađanju tog programa nakon čega polaznici mogu pristupiti pisanom ispitiu u nadležnom minstarstvu. Po položenom ispitu stječe se pravo na izdavanje certifikata u području javne nabave.

crta-1352821211.jpg

Online marketing - program je namijenjen svima koji žele steći osnovna znanja o online marketingu, a preporuča se malim i srednjim poduzetnicima te njihovim djelatnicima, kao i voditeljima neprofitnih organizacija.

Nakon završenog programa, polaznici postaju sposobni samostalno online oglašavati svoje usluge i proizvode. Program će se osvrnuti i na temu oglašavanja na društvenim mrežama, tzv. social network marketinga.

crta-1352821211.jpg

Moduli (osnovni stupanj / napredni stupanj) - u sklopu cjeloživotnog učenja, Ekonomski fakultet u Rijeci organizira u nastavnim centrima Bjelovar i Karlovac predavanja i polaganje ispita po programima osnovnih i naprednih modula. Svaki polaznik odlučuje o redoslijedu kojim će upisivati module, čime je cjelokupan program prilagođen osobama u radnom odnosu, a koje nisu u mogućnosti pohađati redoviti preddiplomski, odnosno diplomski studij poduzetništva. Učenjem poduzetništva usvajaju se pojmovi, definiraju nabavne i prodajne cijene, marketinške aktivnosti...Ukratko, stječu se poduzetnička znanja, i još važnije, razvijaju se vještine i poduzetnički stavovi, na koje se nastavlja razvoj kreativnosti i inovativnosti.

crta-1352821211.jpg

Razlikovni program (diplomski studij / poslijediplomski specijalistički studij) -  za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni ili poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci omogućuju nadogradnju stečenih znanja te mogućnost  nastavka studija i stjecanja višeg akademskog zvanja (diplomski studij) tj. akademskog naziva (poslijediplomski studij), a sve u skladu sa potrebama, željama i kompetencijama budućih polaznika. Predavanja se održavaju u poslijepodnevnim terminima i prilagođena su zaposlenim osobama. Ispite i predavanja Razlikovnog programa izvode profesori Ekonomskog fakulteta u Rijeci čime je njihova kvaliteta zajamčena kriterijima propisanim sustavom osiguranja kvalitete Sveučilišta u Rijeci.

crta-1352821211.jpg

                                   Više informacija o pojedinom programu u desnom izborniku
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.