Upisi studenata diplomskog studija

UPISI NA  PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

 

UVJETI UPISA

Za upis na studij mogu se prijaviti kandidati:

-  sa svjedodžbom/diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije ili poslovne ekonomije

-  s potvrdom o završenom Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Razlikovni program).

 

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za razredbeni postupak primat će se od 13. do 18. rujna 2017, u vremenu od 11 do 15 sati.

Prijave moraju biti dostavljene do navedenog roka neovisno o načinu dostave.

 

 

Dokumenti za upis

- matični list (podiže se na šalteru informacija Fakulteta)

- potvrda o prebivalištu (za redovite studente koji dolaze izvan PGŽ)

- fotografija veličine 4 x 6

- uplatnica kojom se potvrđuje uplata troškova upisa (za redovite i izvanredne studente) i školarina (za redovite studente smjera Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku i za izvanredne studente)

 

 

 

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog na preddiplomskom sveučilišnom studiju, odnosno Razlikovnom programu:

 - prosječna ocjena računana na tri decimalna mjesta - ako više kandidata ostvari jednak prosjek ocjena onda će se prednost dati onom kandidatu koji je postigao veću zbirnu ocjenu iz predmeta: Mikroekonomija i Makroekonomija.

Razredbeni prag određen je upisnom kvotom.

Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 20. rujna 2017. u 14 sati na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta www.efri.hr

 

Upisi nakon I. razredbenog postupka održat će se od 22. do 23. rujna 2017.

Nakon objave rang-liste raspored upisa po smjerovima bit će objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta www.efri.hr.

 

Troškovi upisa na studij Svrha uplate Iznos UPISNINA + osiguranje (uplaćuju svi redoviti i izvanredni studenti) 350,00 kn ŠKOLARINA za izvanredan studij 5.500,00 ŠKOLARINA za studij „Međunarodno poslovanje“ na engleskom jeziku 8.000,00 4. OBAVIJESTI Detaljnije obavijesti o upisu na studij mogu se dobiti na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta www.efri.hr
NATJEČAJ ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.