Upisi studenata diplomskog studija


Ponedjeljak, 02/10/2017

Rezultate upisa u drugi krug diplomskog studija možete pogledati OVDJE.Natječaj za upis studenata na 1. godinu diplomskog studija – drugi rok    

Broj slobodnih mjesta za upis na I. godinu diplomskih sveučilišnih  u akademskoj godini 2017./2018. – drugi rok 


Redovni

Smjer

Broj slobodnih mjesta

Poslovna ekonomija - Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku (International Business)

26

Marketing

4

Međunarodno poslovanje

14

Ekonomija – Ekonomija razvoja

21

 

Izvanredni

Smjer

Broj slobodnih mjesta

Poslovna ekonomija – Menadžment

21

Poslovna ekonomija – Financije i bankarstvo

19

Poslovna ekonomija – Poduzetništvo – online

34

Poduzetništvo

43

 

1. UVJETI UPISA

Za upis na studij mogu se prijaviti kandidati: 

- sa svjedodžbom/diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije ili poslovne ekonomije 

- s potvrdom o završenom Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Razlikovni program). 


Dokumenti za razredbeni postupak: 

-          Rodni list

-          Domovnica i

-          Dopunska isprava o završenom studiju.

2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za razredbeni postupak primat će se od 27., 28., i 29. rujna 2017. od 11:00 do 14:00 sati. 

Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni  2. listopada 2017 u 12:00 sati. 

Raspored upisa bit će naveden uz rezultate prijava. 


3. RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog na preddiplomskom sveučilišnom studiju, odnosno Razlikovnom programu:

 - prosječna ocjena računana na tri decimalna mjesta 

 - ako više pristupnika ostvaruje jednak prosjek ocjena onda će se prednost dati onom pristupniku koji je postigao veću zbirnu ocjenu iz predmeta: Mikroekonomija i Makroekonomija. 


Razredbeni prag određen je upisnom kvotom. Rezultati razredbenog postupka  bit će objavljeni  2.listopada 2017. u 12:00 sati. na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta www.efri.hr.

4. DOKUMENTI ZA UPIS

- matični list (podiže se na šalteru informacija Fakulteta) 

- potvrda o prebivalištu (za redovite studente koji dolaze izvan PGŽ) 

- fotografija veličine 4 x 6 - uplatnica kojom se potvrđuje uplata troškova upisa (za redovite i izvanredne studente) i školarina (za redovite studente smjera Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku i za izvanredne studente) 


Troškovi upisa na studij Svrha uplate Iznos UPISNINA + osiguranje (uplaćuju svi redoviti i izvanredni studenti) 350,00 kn ŠKOLARINA za izvanredan studij 5.500,00 ŠKOLARINA za studij „Međunarodno poslovanje“ na engleskom jeziku 8.000,00. 

Studenti koji nisu u mogućnosti osobno pristupiti upisima, mogu delegirati punomoć (kod javnog bilježnika) drugoj osobi kako bi izvršila upis umjesto njih. Ne postoji treći način za upis na studij.POGLEDAJTE OVDJE  - REZULTATI UPISA RASPORED UPISA 1. GODINE DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 

EKONOMIJE I POSLOVNE EKONOMIJE AKADEMSKE GODINE 2017./2018.

 

za studente koji prvi puta upisuju 1. godinu diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci


Izvanredni studij

 

Za studij Poslovne ekonomije,  smjerovi:

·          Financije i bankarstvo,

·         Menadžment,

·         Poduzetništvo

·         Poduzetništvo - online

upis će se održati  22. rujna  2017. od 8:00 do 10:30 sati i od 11: do 13:00 sati.

 

·         Poduzetništvo (svi kandidati koji su bili polaznici modula) upis će se održati 22. rujna 2017. od 11:00 do 15:00 sati.

 

Kandidati koji osobno ne  pristupe upisu u predviđenom terminu, gube pravo upisa na studij.

 

Redoviti studij održat će se  25. rujna 2017. prema sljedećem rasporedu:

 

Smjer

Vrijeme upisa

Ekonomija - smjer: Ekonomija razvoja

8:00-9:00

Poslovna ekonomija – smjerovi:

Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku

 

8:00-8:15

 

Financije i bankarstvo,

 

9:00-10:30

Marketing,

11:00-12:00

Menadžment

12:00-14:00

Međunarodno poslovanje

14:00 – 15:00

 

Kandidati koji osobno ne  pristupe upisu u predviđenom terminu, gube pravo upisa na studij.

Dokumenti  potrebni za upis na studij:

§  Matični list (podiže se na šalteru informacija),

§  Potvrda o prebivalištu (za redovne studente koji imaju prebivalište izvan PGŽ),

§  Fotografija veličine 4 x 6 cm,

§  Uplatnica kojom se potvrđuje uplata troškova upisa (za redovite i izvanredne studente) i školarine (za redovite studente smjera Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku i za izvanredne studente).

 

Podaci za uplatu:

§  Ekonomski fakultet u Rijeci, Ulica Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka

§  IBAN: HR8623600001101586015 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb)

§  Poziv na broj: OIB  pristupnika

 

Svrha uplate

Iznos

UPISNINA (uplaćuju svi)

350,00 kn

ŠKOLARINA za izvanredni studij

5.500,00 kn

ŠKOLARINA za Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku

8.000,00 kn

Napomena

Kandidati koji su već studirali kao redoviti studenti na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, moraju uz uplatu donijeti i   I S P I S N I C U   s drugog visokog učilišta.

 Kandidati koji su studirali na osobne potrebe ili kao izvanredni studenti, moraju donijeti potvrdu o statusu s drugog visokog učilišta.

 Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u statusu redovitog studenta, obvezan je uplatiti puni iznos participacije u troškovima studija.UPISI NA  PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

UVJETI UPISA

Za upis na studij mogu se prijaviti kandidati:

-  sa svjedodžbom/diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije ili poslovne ekonomije

-  s potvrdom o završenom Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Razlikovni program).

 

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za razredbeni postupak primat će se od 13. do 18. rujna 2017, u vremenu od 11 do 15 sati.

Prijave moraju biti dostavljene do navedenog roka neovisno o načinu dostave.

 PRIJAVE  ZA RAZREDBENI  POSTUPAK ZA UPIS NA  DIPLOMSKI  SVEUČILIŠNI STUDIJ

 


Dokumenti potrebni za prijavu su:

  • Rodni list
  • Domovnica 
  • Dopunska isprava o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju ili Razlikovnom programu na Ekonomskom fakultetu u Rijeci

 

Dokumenti za upis

  • matični list (podiže se na šalteru informacija Fakulteta)
  • potvrda o prebivalištu (za redovite studente koji dolaze izvan PGŽ)
  • fotografija veličine 4 x 6
  • uplatnica kojom se potvrđuje uplata troškova upisa (za redovite i izvanredne studente) i školarina (za redovite studente smjera Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku i za izvanredne studente)

 

 

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog na preddiplomskom sveučilišnom studiju, odnosno Razlikovnom programu:

 - prosječna ocjena računana na tri decimalna mjesta - ako više kandidata ostvari jednak prosjek ocjena onda će se prednost dati onom kandidatu koji je postigao veću zbirnu ocjenu iz predmeta: Mikroekonomija i Makroekonomija.

Razredbeni prag određen je upisnom kvotom.

Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 20. rujna 2017. u 14 sati na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta www.efri.hr

 

Upisi nakon I. razredbenog postupka održat će se od 22. do 23. rujna 2017.

Nakon objave rang-liste raspored upisa po smjerovima bit će objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta www.efri.hr.

 

Troškovi upisa na studij Svrha uplate Iznos UPISNINA + osiguranje (uplaćuju svi redoviti i izvanredni studenti) 350,00 kn ŠKOLARINA za izvanredan studij 5.500,00 ŠKOLARINA za studij „Međunarodno poslovanje“ na engleskom jeziku 8.000,00 4. OBAVIJESTI Detaljnije obavijesti o upisu na studij mogu se dobiti na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta www.efri.hr
NATJEČAJ ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.