Domaći časopisi

U tablici su abecednim redom  navedeni  časopisi  i novine domaćih izdavača koji su dostupni u Knjižnici u tiskanom obliku. Linkovi na naslovima upućuju na službenu stranicu časopisa ili na link u HRČKU- portalu hrvatskih  znanstvenih časopisa .

RB

NASLOV

1.        

ACTA TURISTICA, Zagreb

2.        

AMBALAŽA, Zagreb

3.        

BANKA  : Financijsko poslovni mjesečnik,  Zagreb

4.        

BANKS BULLETIN / CROATIAN NATIONAL BANK,  Zagreb

5.        

BILTEN / HRVATSKA NARODNA BANKA ZAGREB,  Zagreb

6.        

BILTEN O BANKAMA / HRVATSKA NARODNA BANKA,  Zagreb

7.        

BUG : Časopis za informatiku,  Zagreb

8.        

BULLETIN  / CROATIAN NATIONAL BANK,  Zagreb

9.        

CARINSKI VJESNIK,  Zagreb

10.    

CIT, Zagreb, Journal of Computing and Information Tehnology

11.    

COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, Zagreb

12.    

CROATIAN ECONOMIC OUTLOOK,  Zagreb

13.    

CROATIAN ECONOMIC SURVEY,  Zagreb

14.    

CROATIAN NATIONAL BANK / ANNUAL REPORT,  Zagreb

15.    

CROATIAN NATIONAL BANK / WORKING PAPERS,  Zagreb

16.    

CROATIAN NATIONAL BANK / SURVEYS,  Zagreb

17.    

DIREKTOR , Zagreb

18.    

DOMETI, Rijeka

19.    

DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA,  Zagreb

20.    

EGE,  Zagreb, Energetika, gospodarstvo, ekologija

21.    

EKONOMIJA / ECONOMICS,  Zagreb

22.    

EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, Pula,

Ranije izlazio pod nazivom GOSPODARSTVO ISTRE

23.    

EKONOMSKA MISAO I PRAKSA,  Dubrovnik

24.    

EKONOMSKI PREGLED,  Zagreb

25.    

EKONOMSKI VJESNIK,  Osijek

26.    

FINANCIAL THEORY  &  PRACTICE,  Zagreb

 Ranije izlazio pod nazivima FINANCIJSKA TEORIJA I PRAKSA  i FINANCIJSKA PRAKSA

27.    

FINANCIJE, PRAVO I POREZI,  Zagreb

Ranije izlazio pod nazivima FINANCIJE I POREZI i SUVREMENO PODUZETNIŠTVO

28.    

FINANCIJSKA STABILNOST/ HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb

Ranije izlazio pod naslovom MAKROBONITETNA ANALIZA

29.    

GODIŠNJAK ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE,  Zagreb

30.    

GODIŠNJE IZVJEŠĆE / HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb

31.    

GODIŠNJE IZVJEŠĆE MINISTARSTVA FINANCIJA, Zagreb

32.    

HRVATSKA NARODNA BANKA /  ISTRAŽIVANJA,  Zagreb

33.    

HRVATSKA  NARODNA BANKA /  PREGLEDI,  Zagreb

34.    

HRVATSKA VODOPRIVREDA, Zagreb

35.    

INFORMATOR,  Zagreb

36.    

INFORMATOLOGIA,  Zagreb

37.    

INFOTREND : Poslovni časopis za informatiku,  Zagreb

38.    

JA TRGOVAC, Zagreb

39.    

JOURNAL OF INFORMATION AND ORGANIZATIONAL SCIENCES: JIOS,   Varaždin

Ranije izlazio pod nazivom ZBORNIK RADOVA/journal of information and organizational sciences

40.    

KOMUNIKACIJE, Zagreb

41.    

LIDER, Zagreb

42.    

MANAGEMENT:  Journal of Contemporary Management Issues,  Split

43.    

MJESEČNO STATISTIČKO IZVJEŠĆE, Zagreb

44.    

NARODNE NOVINE,  Zagreb

45.    

NARODNE NOVINE : MEĐUNARODNI UGOVORI,  Zagreb

46.    

NAŠE MORE,  Dubrovnik

47.    

NEWSLETTER  povremeno glasilo instituta za javne financije, Zagreb

48.    

NOVI LIST,  Rijeka

49.    

OSIGURANJE, Zagreb

50.    

PC CHIP,   Zagreb

51.    

PLIN,  Zagreb Stručni časopis za plinsko gospodarstvo i energetic

52.    

POMORSKI ZBORNIK,  Rijeka

53.    

POMORSTVO,  Rijeka

Ranije izlazio pod nazivom ZBORNIK RADOVA POMORSKOG FAKULTETA RIJEKA 

54.    

POREZNI VJESNIK,  Zagreb

55.    

POSLOVNA IZVRSNOST, Zagreb

56.    

POSLOVNI SAVJETNIK,  Zagreb       

57.    

PRAVO I POREZI,  Zagreb

Ranije izlazio pod nazivom IZVJEŠĆE ZA GOSPODARSKU PRAKSU

58.    

PRAVO U GOSPODARSTVU, Zagreb

Ranije izlazio pod nazivom PRIVREDA I PRAVO

59.    

PRIVREDNA KRETANJA I EKONOMSKA POLITIKA, Zagreb

60.    

PRIVREDNI VJESNIK, Zagreb

61.    

PROGRESIVE  MAGAZIN, Zagreb

62.    

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE,  Zagreb

63.    

RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI, Zagreb

64.    

RAČUNOVODSTVO REVIZIJA I FINANCIJE,  Zagreb

65.    

RADNI MATERIJALI EIZ-a  / EIZ Working Papers, Zagreb

66.    

REVIJA ZA SOCIOLOGIJU,  Zagreb

67.    

REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU, Zagreb

68.    

RIZNICA,  Zagreb

69.    

SLUŽBENE NOVINE,  Rijeka

70.    

SOCIJALNA EKOLOGIJA, Zagreb

71.    

STATISTIČKI LJETOPIS R HRVATSKE,  Zagreb

72.    

SUVREMENA TRGOVINA,  Zagreb

73.    

SUVREMENI PROMET,  Zagreb God. 1979-1990 ,  2001-

74.    

SVIJET OSIGURANJA,  Zagreb

75.    

ŠKOLSKE NOVINE,  Zagreb

76.    

ToMS  Transactions on Maritime Science, Split

77.    

TOURISM AND HOSPPITALITY MANAGEMENT,  Wien/Opatija

78.    

TRŽIŠTE,  Zagreb

79.    

TURIZAM ,  Zagreb

80.    

TURIZAM Info,  Zagreb

81.    

VIDI, Zagreb

82.    

VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE,  Zagreb

83.    

ZAGREB INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS  & BUSINESS, Zagreb

84.    

ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U RIJECI,  Zagreb

85.    

ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU,  Zagreb

86.    

ZBORNIK RADOVA  EKONOMSKOG FAKULTETA U  RIJECI, Časopis za ekonomsku teoriju i praksu

87.    

ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU,  Split

88.    

ZELENO I PLAVO : magazin primorsko-goranske županije, RijekaEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.