Econqual projekt  


Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao nositelj  projekta potpisao je konzorcijski ugovor s partnerima na projektu: 

Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija - ECONQUAL 

econqualwebpozadina.jpg

Partneri:

1. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet 

2. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 

3. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet 

4. Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

5. Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju

6. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma

7. Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju


crta-1352795844.jpg

econqual-o-projektu.png     econqual-dionice.png     econqual-dogadjanja-1463395192.png


econqual-clanovi.png     econqual-galerija.png     econqual-kontakt.png


trakarezultati-1473748342.jpg                                                     econqual-mediji.png                                                     

Svrha projekta je osigurati kvalitetno upravljanje procesom razvoja hrvatskih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno registra i podregistra HKO. Ovaj projekt je nužan korak prema stvaranju održivog visokoobrazovnog sustava u polju ekonomije na zadovoljstvo poslodavca, studenata i visokoškolskih nastavnika.

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanje ekonomista kroz razvoj standarda kvalifikacija u polju ekonomije te unapređenje studijskih programa uz razvoj i korištenje modernih metoda učenja i poučavanja. Ostvarenje specifičnih ciljeva projekta temeljit će se na preporukama najbolje svjetske i europske prakse i načelima HKO-a, a rezulirati će pripremljenom dokumentacijom za upis standarda kvalifikacija u Registar HKO. Projektni cilj će se ostvariti kroz suradnju, integraciju i koordinaciju svih relevantnih dionika u oblikovanju visokoobrazovnih programa u polju ekonomije. 

crta-1352795844.jpg

Ukupna vrijednost projekta je 3.994.842,20 kn.

Projekt je sufinanciran u vrijednosti od 3.794.856,45 kn.

Izvor bespovratnih sredstava: Bespovratna sredstva potječu iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova,  Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. i Državnog proračuna Republike Hrvatske

crta-1352795844.jpg

Razdoblje projekta: 15 mjeseci (18.06.2015.-18.09.2016.)


clipboard01-1443163061.jpg


Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ekonomskog fakulteta u Rijeci.EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.