SIGURNO ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

            SIGURNO ELEKTRONIČKO POSLOVANJE
  • Program
  • Registracija

Program

 CiljCilj ove radionice bio bi upoznavanje polaznika sa  potrebnim pretpostavkama za uvođenje sigurnog e-poslovanja u njegovu organizaciju,  podizanje  svijesti  o rizicima koji se javljaju prilikom digitalnog poslovanja, te prikazati najbolje primjere iz prakse za ispravno  umanjivanje njihovog utjecaja na poslovanje. U okviru radionice prikazat će se koje su najčešće cyber prijetnje i prijevare na Internetu te će se educirati polaznike kako iste izbjegavati ili koristiti alate za zaštitu u cilju minimiziranja njihove štete

Sadržaj radionice:

Cyber rizici i kako ih eliminirati (sigurno Internet bankarstvo, lažna elektronička pošta, krađa podataka)

Elektroničko poslovanje putem elektroničke pošte (Newsletter, kako izbjeći phishing ili krađu elektroničkog identiteta, digitalni potpis, spam)

Sigurno pretraživanje sadržaja na internetu (upoznavanje i instalacija softwareskih rješenja za sigurno pretraživanje; SSL certifikati, malware, firewall)

Sigurno korištenje socijalnih mreža (zaključavanje podataka, rizici prilikom objave osobnih podataka)

Sigurnost mobilnih uređaja prilikom korištenja wirelessa ili access pointova

Besplatna i ne- besplatna komercijalna sigurnosna rješenja (alati za čišćenja virusa, bootnet…) 


Cijena radionice: 

 250,00 kn sa uključenim PDV-om


Prijave: 

Za prijavu Vas molim da popunite polje REGISTRACIJA.


Predavač:

Danijel Antonić, viši savjetnik za sigurnost u Gradu Rijeci


Vrijeme i mjesto održavanja:

02. i 09. liipanj 2015, od 13.00h - 16.00h, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, dvorana Aneks


Kontakt za doodatne informacije:

Hrvoje Katunar, univ. spec. oec.

e-mail: hkatunar@efri.hr

telefon: 051 355 183

Voditelj: Doc. dr. sc. Jelena Jardas

e mail: jjardas@gmail.com
Prijava za edukaciju


Notice: Undefined offset: 1786 in /var/www/www.efri.hr/sites/efri.hr/plugins/u_fieldtypes/index.php on line 57

Notice: Undefined index: cat in /var/www/www.efri.hr/sites/efri.hr/smarty/templates_c/255cd59833fb9d67b227f96ef4da0db265cdf34d.file.educations.tpl.php on line 97
Notice: Undefined index: id in /var/www/www.efri.hr/sites/efri.hr/smarty/templates_c/255cd59833fb9d67b227f96ef4da0db265cdf34d.file.educations.tpl.php on line 98
>EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.