Financijska evaluacija projekata u energetici

Financijska evaluacija projekata u energetici
 • Program
 • Registracija

Program

Za prijavu popunite polje REGISTRACIJA !

Program počinje 26. ožujka 2015. godine

U uvjetima velikih promjena u energetici koje se očekuju u budućnosti, ne samo u Hrvatskoj koja je postala punopravna članica EU i stoga obvezna primjenjivati regulativu na području energetike i zaštite okoliša, već i na globalnoj razini, iz temelja su se promijenila znanja potrebna svim dionicima na energetskom tržištu, kako u privatnom, tako i javnom sektoru. Svi akteri na tržištu trebaju imati odgovarajuća znanja o specifičnostima na energetskim tržištima, zakonskim i regulatornim promjenama u energetskom sektoru te financijska znanja potrebna da bi kompetentno mogli donositi poslovne odluke. Rast cijena i financijalizacija tržišta energenata povećali su rizike, dok su se istovremeno razvili različiti financijski derivati pomoću kojih se poduzeća i pojedinci mogu ekonomski zaštititi i osigurati profitabilno poslovanje. 


STRUKTURA PROGRAMA

Program traje 40 sati prema slijedećim tematskim cjelinama. 

Nastava će se održavati petkom poslijepodne i subotom ujutro.                                                                

TEMA

NOSITELJ

P

V

S

Analiza tržišta energenata i energetska politika

Prof.dr. Nela Vlahinić

7

 

7

Financijski i ekonomski kriteriji odlučivanja o ulaganjima

Prof.dr. Mira Dimitrić

5

 

8

Modeliranje u energetici i upravljanje rizicima

Prof.dr. Saša Žiković

5

 

8


Analiza tržišta energenata i energetska politika


Cilj je ove tematske cjeline pružiti polaznicima potrebno ekonomsko razumijevanje promjena i trendova na energetskim tržištima te energetske politike EU koja određuje ritam reformi koje su obvezujuće za sve gospodarske subjekte... Detaljnije 


Sadržaj 

 • Kretanja proizvodnje, potrošnje i cijena na tržištima nafte, prirodnog plina i LNG-a, električne energije, obnovljivih izvora energije i ugljena
 • Sustav poticaja za korištenje obnovljivih izvora i promjene koje se očekuju
 • Liberalizacija na energetskim tržištima i implikacije za hrvatska poduzeća
 • Energetska politika Europske Unije i implikacije Trećeg paketa energetskih propisa EU za RH
 • Energetska zajednica u jugoistočnoj Europi i pozicija RH na regionalnom elektroenergetskom tržištu
 • Regionalni i nacionalni energetski projekti u jugoistočnoj Europi i mogućnosti financiranja
 • Regulacija energetskih djelatnosti u RH i uloga HERE i HROTE-a u novom paketu energetskih zakona

Financijski i ekonomski kriteriji odlučivanja o ulaganjima

 Cilj je ove tematske cjeline pružiti polaznicima potrebna osnovna i specijalistička znanja i vještine, te realizirati očekivane ishode iz predmetnog područja – primjene i analize financijskih i ekonomskih kriterija u vrednovanju investicijskih projekata u energetici..Detaljnije


Sadržaj 

 • Specifičnosti investicijskih projekata u energetici sa stajališta financijske i ekonomske evaluacije 
 •  Kreiranje novčanih tokova investicijskih projekata – polazišta, ekonomski predračuni, metodologija, modeli novčanih tokova 
 • Financijski kriteriji odlučivanja o ulaganjima – tradicionalni, suvremeni – i njihova primjena
 •  Procjena troškova kapitala u primjeni financijskih kriterija
 •  Kvantifikacija rizika investicijskih projekata u energetic
 •  Racioniranje kapitala pri ulaganjima – rangiranje projekata • Međusobno isključivi projekti – komparacija prema financijskim kriterijima
 • Postprojektna financijska i ekonomska evaluacija

Modeliranje u energetici i upravljanje rizicima


Cilj je ove tematske cjeline pružiti polaznicima znanje i razumijevanje modeliranja kretanja cijena energenata, metode predviđanja cijena te ponude i potražnje za energentima. Modul daje praktično-analitičku podlogu za mjerenje i upravljanje robnim rizicima u modernom poslovanju..Detaljnije


Sadržaj 

 • Modeliranje cijena energenata (neparametrijske i parametrijske metode) 
 •  Modeli vektorske autoregresije 
 • Povezanost i uzročnost među varijablama 
 •  Kvantitativno mjerenje financijskih rizika uključujući rizike povezane s energentima 
 •  Čimbenici rizika i distribucije vjerojatnosti 
 • Metode mjerenja i modeliranja robnog rizika (energenti) 
 •  Metoda rizične vrijednosti (VaR) 
 •  Metoda očekivanog gubitka (ES)

Prijava za edukaciju

Zahvaljujem se na Vašem interesu za navedeni program.EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.