OSNOVNI MODULI

OSNOVNI MODULI
  • Program
  • Registracija

Program

OSNOVNI STUPANJ


NATJEČAJ I PRIJAVA ZA MODUL 2

NATJEČAJ I PRIJAVA ZA MODUL 6

NATJEČAJ I PRIJAVA ZA MODUL 10


Na linku MODULI - OSNOVNI STUPANJ se nalaze predmeti koji se mogu slušati i polagati u okviru OSNOVNOG STUPNJA cjeloživotnog učenja za stjecanje znanja, vještina i kompetencija u okviru akreditiranog studijskog programa poslovne ekonomije za poduzetništvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

                                      MODULI - OSNOVNI STUPANJ

Uvjeti upisa na studij: 

  • završen srednjoškolski program u trajanju od četiri (4) godine.
  • Kandidati koji su propisani srednjoškolski program završili nakon 2010. godine moraju imati položenu državnu maturu.

Potrebni dokumenti:

  • ovjerena preslika ili original svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju.
  • dokaz o plaćenoj školarini i upisnini
  • rodni list i domovnica (jedan od dokumenata u originalu)
  • presliku osobne iskaznice

Na upise je potrebno doći osobno.

Cijena

  • 100,00 kn po ECTS bodu + 300,00 kn upisnina za svaki modul

Podaci za uplatu

Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka 

 IBAN: HR8623600001101586015 

Poziv na broj: (Vaš OIB) 

NAPOMENA

Cijena studija za djecu nestalih osoba iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i djecu 100% invalida iz Domovinskog rata iznosi 75% od ukupne cijene svakog modula +trošak upisnine u iznosu od 300,00 kuna.

Osnovni stupanj modula izvodi se u Karlovcu i Bjelovaru.

Više informacija na broj telefona: 051 355 173 ili na e-mail: moduli@efri.hr


Prijava za edukaciju

OSNOVNI I NAPREDNI PROGRAM - MODULI
Zahvaljujemo se na Vašoj prijavi !EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.