Upravljanje korporativnom informatikom i informacijskom sigurnošću

Upravljanje korporativnom informatikom i informacijskom sigurnošću
  • Program
  • Registracija

Program

O PROGRAMU 

Upravljanje korporativnom informatikom, integralnom i informacijskom sigurnošću poslovne su funkcije čije je provođenje postalo kompleksno i povezano uz visoke razine investicijskih ulaganja i operativnih troškova, a osobito u uslužnim i inženjerskim (razvojnim) okruženjima, što dovodi do nesnalaženja menadžmenta u njihovom financiranju i upravljanju.

Cilj programa je pružiti polaznicima teorijska i praktična znanja iz upravljanja poslovnom informatikom, integralnom i informacijskom sigurnošću kroz studije slučajeva ("case studies") iz recentne prakse i portfeljni/projektni pristup upravljanju korporativnom informatikom. U izvođenje su uključeni stručnjaci za upravljanje rizicima, specijalisti projektnog upravljanja informatikom, stalni sudski vještak te stručnjak za pravnu informatiku, kako bi se čim više približili praktičnim problemima s kojima se svakodnevno susrećemo u upravljanju poslovnim funkcijama.

Jedna od specifičnosti ovog programa je i dinamika transfera znanja koja se postiže kroz stalnu interakcija između predavača i polaznika, te će polaznicima biti otvorena mogućnost aktivne participacije i postavljanja problematskih pitanja na koja će predavači odmah pružati odgovore.

Program se izvodi u četiri odvojena modula u kojima će biti problematizirane odgovarajuće cjeline uz teorijsku osnovu i aplikativne primjere.

____________________________________________________________________________________


trajanje i satnica


Program traje 24 sata.

Izvoditi  se u poslijepodnevnim satima.

____________________________________________________________________________________


SADRŽAJ PROGRAMA


1. Korporativno upravljanje informatikom, integralna i informacijska sigurnost
1.1 uvod u strateško promišljanje poslovne funkcije informatike
1.2 korporativno upravljanje informatikom – pogled s vrha rukovodstva
1.3 upravljanje konceptom sigurnosti za vrh rukovodstva
1.4 upravljanje financijama poslovne funkcije informatike
1.5 upravljanje odjelom informatike
1.6 upravljanje informacijskom sigurnošću
1.7 upravljanje integralnom sigurnošću

2. Upravljanje rizicima informacijske sigurnosti
2.1 temeljne odrednice rizika informacijske sigurnosti
2.2 mogućnosti identifikacije i mjerenja rizika rizika informacijske sigurnosti
2.3 tretman rizika informacijske sigurnosti
2.4 korištenje kvantitativnih metoda pri mjerenju i modeliranju rizika informacijske sigurnosti

3. Pravno okruženje korporativne informatike i informacijske sigurnosti
3.1 regulatorni okvir i informacijske tehnologije
3.2 osnove prava intelektualnog vlasništva
3.3 pravni okvir reguliranja informacijske sigurnosti i zaštite tajnosti podataka

4. Upravljanje promjenama i informatičkim projektima
4.1 utjecaj novih informacijskih tehnologija na poslovanje
4.2 upravljanje portfeljem korporativnih informatičkih rješenja
4.3 upravljanje informatičkim projektima
4.4 izazovi upravljanja korporativnom informatiku u kompleksnim okruženjima

 Ovako zaokruženi pristup iznimno bitan, posebno jer se ulaskom Republike Hrvatske u Europskoj uniji otvaraju  mogućnosti bitno veće primjene elektroničkog poslovanja, koje uz odgovarajući sigurnosni okvir može dati visoku razinu povjerenja kupca na području cijele EU. 

____________________________________________________________________________________

              

                     Za dodatne informacije kontaktirajte nas cjelozivotno@efri.hr ili  051/ 355 182


Prijava za edukaciju

Uspješno izvršena prijava!EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.