Javna nabava


 • Plan nabave za 2017. godinu
 • Registar sklopljenih ugovora 2016
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Ekonomskog fakulteta u Rijeci - izmjene 2017
 • Poziv za dostavu ponudeOdluka o dopuni plana nabave Fakulteta za 2016. god.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Ekonomskog fakulteta u Rijeci
 • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu
 • Plan nabave za 2016. godinu
 • Plan nabave za 2015. godinu
 • Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnih sporazuma u 2014. godini
 • Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnih sporazuma u 2013. godini
 • Izjava čelnika o nepostojanju sukoba interesa

 • Plan nabave za 2014. godinu

EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.