Katalog knjižnice i ostali servisi
pret_kataloga-1416914961.jpg      kor_podaci-1416914986.jpg      bilteni_prinova.jpg


                         skupni_katalog.jpg        druge_knjiznice.jpgksuniri.jpg                                    dabar1-1463123954.jpg 


  


EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.