Katalog usluga

Suradnja s gospodarstvom i zajednicom

Unatoč zahtjevnom gospodarskom okruženju zahvaćenom ozbiljnoj strukturalnoj i financijskoj krizi, Ekonomski fakultet u Rijeci nastoji intenzivirati svoje aktivnosti na uspostavljanju i razvijanju suradnje s gospodarstvom, te javnim i civilnim sektorom u cjelini.

Navedena suradnja, bez obzira na njen objektivno reducirani intenzitet i mogućnosti, značajna je zbog  višestrukih korisnih učinaka. Njome valja osiguravati :
 • transfer raspoloživih znanja iz znanosti u praksu,
 • pretpostavke i uvjete za stjecanje i/ili produbljivanje praktičnih znanja i kompetencija  nastavnog osoblja i studenata,
 • afirmaciju i proaktivnu ulogu Fakulteta u društvu.
Modaliteti suradnje s gospodarstvom su:
 • pružanje istraživačko razvojnih usluga 
 • izrada stručnih studija i analiza
 • edukacijske aktivnosti  (predavanja, radionice, seminari, tečajevi..). 
 • osiguranje stručne prakse studentima
 • uključivanje eminentnih stručnjaka iz prakse u nastavni proces i stručno usavršavanje nastavnog osoblja
 • promoviranje najboljih studenata kao „proizvoda“ fakulteta, a s ciljem njihova uspješnijeg zapošljavanja
 • poticanje samozapošljavanja studenata osnivanjem i potporom studentskih poduzeća


  crta-1352821966.jpg               

Programi obrazovanja i usavršavanja za tržište

Organiziranje, promoviranje i provođenje edukacijskih aktivnosti za praksu i to: 

 • jednodnevne radionice 
 • tečajevi 
 • izvođenje stručnog usavršavanja


  crta-1352821966.jpg

Organizacija stručnih skupova

S ciljem optimalnog iskorištenja infrastrukturnih i administrativnih resursa, i/ili uz sudjelovanje zaposlenika fakulteta, Fakultet uspostavlja suradnju sa specijaliziranim konzultantskim institucijama, udrugama i pojedincima na promoviranju, organiziranju ili hostingu tematskih stručnih i inih skupova.

Povezivanje s potpornim i suradnim institucijama u okruženju

Za uspješno zadovoljavanje potreba okruženja za transferom znanja uspostavilja se trajna i intenzivna suradnja EFRI-a s regionalnim i nacionalnim potpornim specijaliziranim institucijama čiji programi i aktivnosti u obrazovnom segmentu su kompatibilni s našim nastojanjima za intenziviranjem suradnje s gospodarstvom i zajednicom. 

crta-1352821966.jpg

Provođenje programa izobrazbe po ovlaštenju državnih institucija

crta-1352821966.jpg

Angažman na razvijanju i promoviranju projekata EFRISTAT i BFC

crta-1352821966.jpg

Širenje suradnih odnosa s gospodarskim subjektima s ciljem osiguravanja većih mogućnosti za stručnom praksom i istraživanjem studenata

crta-1352821966.jpg

Promoviranje najboljih studenata završnih godina

„Osnovni proizvod“ Fakulteta su studenti s usvojenim znanjima i kompetencijama. U okolnostima ograničene potražnje na tržištu rada, gospodarstvu je važno odabrati provjerene kandidate. Fakultet u tom smislu treba pružiti pravu, temeljnu informaciju o rezultatima studiranja. EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.