Knjižnica

95_knjiznica.jpg


Prostor

Knjižnica Ekonomskog fakulteta osnovana je 1962. godine, kao posebna ustrojbena jedinica u sastavu Fakulteta. Smještena je u prizemlju zgrade Fakulteta u ulici Ivana Filipovića 4 i zauzima prostor od  290 m2. Prostor knjižnice obuhvaća čitaonicu s 32 radna mjesta, posudbeni odjel, 2 kancelarije za osoblje i prostorije za skladištenje knjiga, časopisa i druge građe. Korisnici knjižnice su studenti, nastavnici  i svi zainteresirani koji se bave znanstvenim i stručnim radom.


Fond

Sadržaj knjižnog fonda obuhvaća udžbenike, priručnike i ostalu stručnu i znanstvenu literaturu koja je potrebna za studij ekonomskih znanosti, enciklopedije, leksikone, rječnike, domaće i inozemne  stručne i znanstvene časopise. Tijekom godine knjižnica primi stotinjak naslova domaće i strane periodike.  Knjižni fond  neprekidno se povećava i danas se bliži brojci  od  50 000  monografskih publikacija. Glavnina knjižnog fonda nabavlja se kupnjom iz vlastitih financijskih sredstava Fakulteta, a drugi dio dobiva se u vidu poklona i razmjene. Temeljna zadaća knjižnice je nabava, obrada, posudba, zaštita i čuvanje knjižne građe, te stavljanje na raspolaganje korisnicima.


Katalog

Građa se računalno obrađuje u programskom paketu CROLIST od 1995.godine. Knjižnica je umrežena i dio je Integriranog knjižničnog informacijskog sustava CROLIST,  stoga je korisnicima omogućen online pristup katalogu i pretraživanje, kako našeg fonda, tako i fondova ostalih umreženih knjižnica.  U Crolist mrežu uključeno je dvadesetak visokoškolskih knjižnica. Svi  online katalozi  na Sveučilištu pretražuju se na isti način.

Knjižnica uredno vodi abecedni i stručni katalog prema univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK). Korisnici knjižnice mogu pretraživati knjižnični fond i putem online kataloga CROLIST 

Studentima su za pretraživanje, uz informatičku čitaonicu, na raspolaganju i tri računala u čitaonici.

Način korištenja usluga i fonda Knjižnice, informacije o posudbi i pretraživanju možete vidjeti u prezentaciji Kako pronaći literaturu


Baze podataka

Osim fonda korisnicima knjižnice dostupne su i online baze podataka iz različitih područja znanosti   (npr. EBSCO-ove baze podataka,  DOAJ, DOAR, WOS , SCOPUS,  JSTOR  i druge). Baze podataka dostupne na Sveučilištu u Rijeci možete pogledati ovdje.


Discovery service Sveučilišta u Rijeci

Discovery service Sveučilišta u Rijeci omogućuje istovremeno pretraživanje skupnog kataloga Sveučilišta i s njime povezanih lokalnih kataloga knjižnica Sveučilišta, pretplaćenih baza podataka dostupnih Sveučilištu u Rijeci, portala znanstvenih časopisa RH HRČAK te drugih odabranih znanstvenih izvora u slobodnom pristupu na Internetu. Upute za pretraživanje dostupne su  ovdje. 


Edukacija

Knjižnica svakodnevno omogućuje korisnicima pomoć i edukaciju korištenja svih vrsta dostupnih informacijskih izvora. Prema potrebi organizira edukaciju o izvorima informacija i načinu pretraživanja baza podataka: grupno – svaki prvi četvrtak u mjesecu  od 15 – 16 sati i individualno  prema dogovoru.                             

Za sudjelovanje na Radionicama  možete se prijaviti kod djelatnika knjižnice ili na mail knjiznica@efri.hr


Međuknjižnična posudba

Knjižnica za potrebe korisnika vrši uslugu međuknjižnične posudbe stručnih knjiga i časopisa, nabavu fotokopija članaka iz hrvatskih knjižnica i inozemstva, kao i razmjenu informacija, a s ciljem bržeg pristupa stručnim i znanstvenim informacijama.


Vizija

Vizija knjižnice je svojim korisnicima osigurati brz i jednostavan pristup svim vrstama informacija na raznovrsnim medijima. Knjižnica svoje poslove stalno prilagođava novim informacijskim tehnologijama kako bi što racionalnije i djelotvornije odgovorili izazovima koji se od knjižnice i knjižničnog osoblja očekuje.
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.