Međunarodna djelatnost


  international-flags.jpg


Od svojeg osnutka 1961. godine Fakultet nastoji razvijati bogatu međunarodnu suradnju u okviru koje surađuje s brojnim međunarodnim visokoškolskim institucijama.

Redovito se ostvaruju studijski boravci naših profesora i studenata u inozemstvu, kao i duži boravci inozemnih profesora koji u svojstvu predavača i istraživača borave na Ekonomskom fakultetu Rijeka.

Posljednjih 10 godina kao stipendisti Fulbright programa na našem je fakultetu predavalo 4 nastavnika, dok su dva naša profesora, također u okviru Fulbright programa, provela po godinu dana u SAD-u. Kraći studijski boravci naših profesora organizirani su i o okviru projekata: CEEPUS, Kentucky, Cleveland i ALIS. Međunarodna razmjena studenata ostvaruje se i posredstvom studentskih organizacija AIESEC i AEGEE.


Posljednjih desetak godina, u nastojanju da se nastavna i istraživačka djelatnost čim više približe svjetskim standardima, međunarodna je suradnja i dodatno pojačana. Rezultati su vidljivi u redefiniranim i obogaćenim nastavnim programima dodiplomskog i poslijediplomskog studija. U okviru redovite nastave, više puta kroz godinu organiziraju se gostujuća predavanja stranih profesora. Isto tako, i naši nastavnici održavaju predavanja na inozemnim sveučilištima. Kao poticaj kvalitetnijem studiranju pojačan je i bibliotečni fond, što vlastitim nabavkama što donacijama, i to za novih 10 000 knjiga stranih izdavača.


Značajan dio međunarodne suradnje ostvaruje se kroz znanstvene i stručne istraživačke projekte. Praktično svi projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, uz naše istraživače, u visokom omjeru, uključuju i strane istraživače iz SAD-a, Autralije, Austrije, Njemačke, Italije, Slovenije, BiH i drugih zemalja.


Suradnja u istraživačkoj djelatnosti rezultirala je bogatom izdavačkom djelatnosti. Ekonomski fakultet Rijeka redovito izdaje Zbornik radova EF Rijeka  u kojem se objavljuju radovi na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Od ostalih publikacija vrijedno je spomenuti brojne objavljene radove naših nastavnika u inozemstvu.


Vjerojatno naizraženiji oblik prisutnosti naših nastavnika u međunarodnim znanstvenim krugovima čine organizacije međunarodnih konferencija, seminara i okruglih stolova.

crta-1352810514.jpg

 Povjerenstvo  za međunarodnu suradnju 

EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.