Novi znanstveni projekti UNIRI 2017

Znanstvenici s EFRI-a zajedno s doktorandima doktorskog studija na EFRI-u dobili su potpuno financiranje za deset predloženih znanstvenih projekte od strane Sveučilišta u Rijeci. Ukupni iznos financiranja iznosi 400.000 kn u dvije godine, Sveučilište u Rijeci financirati će slijedeće znanstvene projekte:
R. br.

Naziv znanstvenog projekta

Voditelj tima

1.

SUVREMENI IZAZOVI U RAZUMIJEVANJU RADA KAO EKONOMSKOG RESURSA

dr. sc. Sokolić Danijela 

 docent

2.

TRANSPORT I LOGISTIKA U FUNKCIJI UKLJUČIVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA U REGIONALNE PROIZVODNE MREŽE I MEĐUNARODNE TRGOVINSKE TOKOVE

dr.sc. Pavlić Skender Helga 

 docent

3.

RAZVOJ I PERSPEKTIVE INSTITUCIONALNIH INVESTITORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

dr.sc. Olgić Draženović Bojana docent

4.

LIBERALIZACIJA, INTEGRACIJA, GLOBALIZACIJA I AFIRMACIJA PROTEKCIONIZMA?

dr.sc. Cvečić Igor docent

5.

FINANCIJSKI I SOCIJALNI ASPEKTI RAZVOJA I LIBERALIZACIJE TRŽIŠTA ENERGENATA U ZEMLJAMA ČLANICAMA EU

dr.sc. Žiković Saša  izvanredni profesor

6.

IZAZOVI PRAKSE STRATEŠKOG MEMADŽMENTA

dr.sc. Jelenc Lara izvanredni profesor

7.

INDUSTRIJA 4.0 I KONKURENTNOST HRVATSKOG IZVOZA

dr.sc. Bezić Heri  redoviti profesor u trajnom zvanju

8.

EKONOMSKI UČINCI DEMOGRAFSKIH KRETANJA U REPUBLICI

HRVATSKOJ

dr.sc. Štambuk Ana izvanredni profesor

9.

SUKREIRANJE VRIJEDNOSTI KAO NOVA PARADIGMA POSLOVNIH ORIJENTACIJA

dr.sc. Dlačić Jasmina   docent

10.

INSTITUCIONALNA RJEŠENJA, POSLOVNI MODELI I SUSTAVI ALOKACIJE PRI NEPOTPUNOJ INFORMACIJI

dr.sc. Vretenar Nenad  docent

 
 

 
 
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.