Obrasci i pravilnici

Zbog prijave studenata na diplomski studij, potpisana izvješća o završnom radu moraju biti dostavljena Evidenciji studija do 16. rujna 2016. godine

Za studente koji ne namjeravaju upisivati diplomsku razinu, rok za predaju potpisanog izvješća o završnom radu je 29. rujna 2015. godine

crta-1352821966.jpg

Diplomski studij


Diplomski rad i ostala potrebna dokumentacija može biti predana najkasnije 16. rujna 2016.godine za obranu u ak.god. 2015./2016


crta-1352821966.jpg

Preddbolonjski dodiplomski studij

crta-1352821966.jpg

Poslijediplomski studij

crta-1352821966.jpg

Opći obrasci
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.