Organizacija fakultetadekan-1359709393.jpg        prodekani-1359709407.jpg        fakultetsko_vijece-1359709423.jpg


strucna_tijela-1359709441.jpg        katedre-1359709483.jpg        strucne_sluzbe-1359709451.jpg      

EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.