Ostali programi

U sklopu Ekonomskog fakulteta u Rijeci omogućeni su sljedeći programi cijeloživotnog učenja:

Crah to refersh - intenzivni seminar engleskog jezika omogućuje polaznicima razvijanje vještina i jezičnih kompetencija za potrebe profesionalnog komuniciranja kao što su poslovne prezentacije, pregovori, sastanci, telefoniranje, pisanje poslovnih dopisa i izvješća te kolokvijalnih  i manje formalnih razgovora za vrijeme poslovnog ručka/večere/domjenka kao i u slobodno vrijeme uz iskusne profesore i izvorne govornike.

crta-1352821211.jpg

Financijska evaluacija projekata u energetici - nudi polaznicima stjecanje kompetencija u uvjetima velikih promjena u energetici koje se očekuju u budućnosti, ne samo u Hrvatskoj koja je postala punopravna članica EU i stoga obvezna primjenjivati regulativu na području energetike i zaštite okoliša, već i na globalnoj razini, iz temelja su se promijenila znanja potrebna svim dionicima na energetskom tržištu, kako u privatnom, tako i javnom sektoru. Svi akteri na tržištu trebaju imati odgovarajuća znanja o specifičnostima na energetskim tržištima, zakonskim i regulatornim promjenama u energetskom sektoru te financijska znanja potrebna da bi kompetentno mogli donositi poslovne odluke. Rast cijena i financijalizacija tržišta energenata povećali su rizike, dok su se istovremeno razvili različiti financijski derivati pomoću kojih se poduzeća i pojedinci mogu ekonomski zaštititi i osigurati profitabilno poslovanje.

crta-1352821211.jpg

Upravljanje korporativnom informatikom i informacijskom sigurnošću - Cilj programa je pružiti polaznicima teorijska i praktična znanja iz upravljanja poslovnom informatikom, integralnom i informacijskom sigurnošću kroz studije slučajeva ("case studies") iz recentne prakse i portfeljni/projektni pristup upravljanju korporativnom informatikom. U izvođenje su uključeni stručnjaci za upravljanje rizicima, specijalisti projektnog upravljanja informatikom, stalni sudski vještak te stručnjak za pravnu informatiku, kako bi se čim više približili praktičnim problemima s kojima se svakodnevno susrećemo u upravljanju poslovnim funkcijama.

crta-1352821211.jpg

Strani jezici - Specijalizirani pripremni tečajevi jezika namijenjeni su unapređivanju sveopće jezične kompetencije te pripremi za polaganje međunarodnog ispita s posebnim naglaskom na format zadanog ispita. Prije početka programa provodi se uvodno testiranje studenata radi utvrđivanja postojećeg predznanja, a na kraju tečaja provodi se „probni ispit“ čiji rezultati služe kao pokazatelj spremnosti za polaganje službenog međunarodnog ispita.  Ispiti se polažu u posebno ovlaštenim ispitnim centrima u Zagrebu.

crta-1352821211.jpg

Sigurno elektroničko poslovanje - Cilj ove radionice bio bi upoznavanje polaznika sa  potrebnim pretpostavkama za uvođenje sigurnog e-poslovanja u njegovu organizaciju,  podizanje  svijesti  o rizicima koji se javljaju prilikom digitalnog poslovanja, te prikazati najbolje primjere iz prakse za ispravno  umanjivanje njihovog utjecaja na poslovanje. U okviru radionice prikazat će se koje su najčešće cyber prijetnje i prijevare na Internetu te će se educirati polaznike kako iste izbjegavati ili koristiti alate za zaštitu u cilju minimiziranja njihove štete.

crta-1352821211.jpg

                           Više informacija o pojedinom programu u gornjem desnom izbornikuEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.