Posudba

  Posudba

 • Pravo posudbe imaju redoviti i izvanredni studenti, postdiplomanti, polaznici doktorskog studija i zaposlenici Fakulteta. Ostali mogu koristiti građu u čitaonici ili posredovanjem svojih knjižnica (međuknjižničnom posudbom).

 • Sve informacije o knjigama možete pronaći u on-line katalogu CROLIST ili u kartičnim katalozima (abecedni i stručni).

  crta-1352824255.jpg

  Pravila korištenja i rokovi posudbe

 • Mogu se posuditi 3 knjige na mjesec dana s mogućnošću produženja na još jedan mjesec.             

 • Za prekoračenje roka posudbe plaća se zakasnina u iznosu 0,50 kuna po knjizi i danu. Neradni dani ne računaju se u rok posudbe. Izgubljenu knjigu korisnik je dužan kupiti i podmiriti eventualnu zakasninu.

 • Samo u čitaonici koristi se: priručna literatura (rječnici, enciklopedije, atlasi, zbornici), časopisi, diplomski i magistarski radovi, doktorske disertacije te zadnji primjerak nekog naslova.

 • Korisnik koji želi koristiti usluge knjižnice, a nema iksicu, dobiva iskaznicu s bar kod-om za koju plaća 5,00 kuna, a vrijedi 5 godina ili do završetka studija. Program je napravljen tako da ukoliko se ne poštuju uvjeti posudbe (npr. neplaćena zakasnina), ne dozvoljava  daljnju posudba građe.

 • Cijena izgubljene iskaznice, tj. izrada duplikata, iznosi 30,00 kuna.

 • Postoji mogućnost međuknjižnične posudbe, a detaljne informacije mogu se dobiti u knjižnici.

 • U Čitaonici mora vladati red i mir, nije dozvoljena upotreba mobitela, unošenje i konzumiranje hrane i pića.

 • Računala u knjižnici mogu se koristiti samo za pretraživanje knjižničnog fonda. Korisnici mogu koristiti svoja prijenosna računala.

crta-1352824255.jpg

Međuknjižnična posudba

Knjižnica omogućuje posudbu knjiga i osigurava fotokopiranje članaka iz svih časopisa u svom fondu na zahtjev bilo kojeg korisnika ili neke druge knjižnice.

Knjižnica će također svim korisnicima pokušati nabaviti članke i knjige koje nema u svom fondu putem međuknjižnične posudbe iz neke hrvatske knjižnice ili iz inozemstva (direktno ili posredstvom Sveučilišne knjižnice iz Rijeke).

Knjige posuđene iz drugih knjižnica mogu se koristiti prema propisima o međuknjižničnoj posudbi, dva do četiri tjedna, dok fotokopije članaka, korisnici uz naknadu, dobivaju u trajno vlasništvo.

Troškove međuknjižnične posudbe za nastavno osoblje snosi Fakultet, a ostali korisnici sami snose troškove.

 

CJENIK

INSTITUCIJA

CIJENA

Nacionalna  i sveučilišna knjižnica

Knjižnice u Hrvatskoj

50,00 kn / kom

Prema važećem cjeniku knjižnica

British Library

280,00 kn

Ostale knjižnice u Europi

210,00 kn

Fotokopija članaka iz inozemstva

120,00 kn

Dokument u PDF format iz inozemstva

75,00 kn

Sadržaj na mikrofilmu (British Library)

230,00kn


Skrećemo pozornost na Zakon o autorskom pravu, čl. 82.

"Fizička osoba može reproducirati autorsko djelo na bilo koju podlogu ako to čini za privatno korištenje, kao i reproducirati autorsko djelo u obliku fotokopije i za drugo vlastito korištenje, koje nema izravno ili neizravno komercijalnu svrhu i nije namijenjeno ili pristupačno javnosti. Nije dopušteno reproduciranje cijele knjige osim ako su primjerci te knjige rasprodani najmanje dvije godine, grafičkih izdanja glazbenih djela (u daljnjem tekstu: notni materijal), elektroničkih baza podataka, kartografskih djela kao ni izgradnja arhitektonskog objekta, ako ovim Zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno."EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.