Prijelazi studenata s inozemnih sveučilišta

Studenti koji su bili upisani na inozemno sveučilište, a nisu okončali studij, mogu svoje visokoškolsko obrazovanje nastaviti na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.


Formalni postupak je slijedeći:

1.student podnosi prijavu Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilista u Rijeci:


2.Sveučilište će prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i dostaviti je Ekonomskom fakultetu u Rijeci na procjenu.

3.EFRI će utvrditi ispunjava li student uvjete, te koju godinu može upisati i koje će predmete morati odslušati i položiti.
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.