Službenica za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, službenici za informiranje:

 

pisanim putem na adresu:

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Ulica Ivana Filipovića 4
510000 RijekaDokumenti:


putem elektroničke pošte: 

informacije@efri.hr


telefonom na broj: 

051/355-127


službenica za informiranje: Diana Ježina, mag. rel. publ.

EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.