Stručne službe

Tajnica fakulteta

Tatjana Pavičić, mag. iur.                                                                                  

+385 51 355 105

crta-1352821966.jpg

Ured dekana

Iris Duić, mag. oec., tajnica dekana

+385 51 355 100

crta-1352821966.jpg

Služba za ljudske resurse i opće poslove

Kornelija Dobrila Pobor, mag. iur, voditeljica službe

+385 51 355 107

Diana Ježinamag. rel. publ., stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću

+385 51 355 127

Jasmina Jardas, informacije                                                                                        
+385 51 355 111crta-1352821966.jpg

Računalni centar

Željko Rački, dipl. ing., voditelj računalnog centra                                                                        

+385 51 355 108

Domagoj Vukas, informatički referent                                                                         

+385 51 355 178

crta-1352821966.jpg

Služba za financijske i računovodstvene poslove

Vanja Tatalović, univ. spec. oec., voditeljica službe                                                                

+385 51 355 109

Koraljka Miočićmag. oec.,stručna suradnica                                                                         

+385 51 355 170

Gabrijela Skoblar, oec., knjigovođa – blagajnik                                                                     

+385 51 355 171

crta-1352821966.jpg

Služba za studentska pitanja i studentske standarde

Referada za preddiplomske i diplomske studije

Mirjana Njegovanmag. oec., voditeljica službe                                                        

+385 51 355 112

Vladimir Trninić, dipl. oec., voditelj službe za ISVU i studentska pitanja                                          

+385 51 355 113

Vesna Čučak, referentica evidencije studija                                                                

+385 51 355 172

Tino Martinić-Meštrante, referent za studentska pitanja i koordinator za studente s invaliditetom

+385 51 355 173 

Referada za poslijediplomske studije

Tamara Rašetinamag. oec.,voditeljica službe

+385 51 355 102

Dunja Dujmović, ing. traf., referentica za poslijediplomski studij

+385 51 355 181

Referada za međunarodnu suradnju

Mr. sc. Marko Donadić, stručni suradnik                                              

+385 51 355 118

Referada za cjeloživotno učenje

Danijela Ujčić, mag. oec.,stručna suradnica

+385 51 355 182

Referada za organizaciju nastave i studentski standard

Anarita Ljubičić, organizatorica nastave                                              

+385 51 355 121 

Centar za karijere

Dorjana Dodić, mag. oec. 

+385 51 355 136 

crta-1352821966.jpg

Služba za potporu istraživačkom radu i odnosima s gospodarstvom

Antica Sergović, dipl. oec., voditeljica službe                                                                              

+385 51 355 116

Hrvoje Katunar, univ. spec. oec.stručni suradnik

+385 51 355 183crta-1352821966.jpg

Knjižnica

Vesna Knez, dipl. oec., voditeljica knjižnice                                                                                

+385 51 355 174

Draženka Šepić, dipl. oec., knjižničarka                                                                                     

+385 51 355 175

crta-1352821966.jpg

Tehnička služba

Ervin Tuhtan, voditelj tehničke službe

+385 51 355 110

Žarko Mičetić, domar                                                                                      
+385 51 355 110

crta-1352821966.jpg

Služba za održavanje čistoće

Božana KinkelaGracijela HodakRužica Stojak, Selvedina RahmanovićEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.