Studij na engleskome jeziku


Posebnost Ekonomskog fakulteta u odnosu na druge članice Sveučilišta ogleda se u organiziranju i izvođenju studijskog smjera International business koji se u cijelosti izvodi na engleskom jeziku na preddiplomskom i diplomskom studiju. Nastavni procesi unapređuju se znanjima brojnih stručnjaka iz prakse kao i eminentnih gostujućih profesora iz inozemstva. 


crta-1352810514.jpg

Studiranjem na sveučilišnim preddiplomskom i diplomskom studiju International business Ekonomskog fakultetau Rijeci studenti će biti osposobljenji za neposredno zapošljavanje u gospodarstvu ili javnim poduzećima u različitim djelatnostima, obavljajući poslove iz područja ekonomije i poslovne ekonomije.

Završetkom studija studenti stječu sljedeće kompetencije: sposobnost analize, sinteze i oblikovanja rješenja
problema iz područja ekonomije iposlovne ekonomije; razvijanja kritičkog mišljenja; sposobnost za samoučenje,
povezivanje znanja, prilagođavanje novim odnosima (fleksibilnost); kreativno traženje rješenja poslovnih problema institucija ili poduzeća, njihovo organiziranje i vođenje i druge visokokvalifcirane poslove iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, odnosno za razvoj i primjenu stručnih dostignuća.


Studijski se program zasniva na europskim ekonomskim i poslovnim studijskim programima, čime je osigurana usporedivost studija s programima inozemnih visokih učilišta. Osim toga, studijski se program temelji na
međunarodnim primjerima i iskustvima, čime se slijede značajke odgovarajućih inozemnih programa.
Uz naše nastavnike, u izvođenje nastavnog programa se kao predavači uključuju nastavnici s inozemnih fakulteta te poznati stručnjaci iz gospodarstva i javne uprave.


Naši profesori održavaju pozivna predavanja na prestižnim sveučilištima: Oxfordu, Cambridgeu, Princetonu,
Max-Plancku, Sorbonni, Humboldtu i dr. Uključujemo uspješne gospodarstvenike u nastavni proces (godišnje preko 50 gospodarstvenika gostuju na Fakultetu prenoseći svoje iskustvo u sklopu predavanja i radionica na Fakultetu).

Naši najbolji brucoši su zadovoljni odabirom Fakulteta i iskustvom studiranja na njemu, a naši najbolji bivši
studenti rade na Wall Streetu, Vladi RH, Procter & Gambleu, Saipemu, SAPu, Narodnoj banci, Vipu, T-comu,
HEPu, Roland Bergeru, Price Waterhouse Coopersu, Agrokoru. Kao i u brojnim svjetskim gradovima Londonu,
New Yorku, Zurichu, Berlinu, Dubaiu, Budimpešti, Pragu.crta-1352810514.jpg

Zašto upisati studije Ekonomskog fakulteta? 

  • Sreća je u životu jednostavno okrenuta protiv Vas, ako ne poznajete ekonomske zakonitosti. Ekonomija kao društvena znanost obuhvaća širok spektar zanimanja pa su prvostupnik i magistar ekonomije kvalifcirani za 220 različitih radnih mjesta. 
  • Studij Ekonomije daje odgovore na pitanja: što, kako i za koga proizvoditi te po kojoj cijeni prodavati i koliko plaćati radnike, zašto se javljaju nejednakosti među zemljama i dolazi do različitih razina ekonomskog razvoja, kako se određuje valutni tečaj, stopa inflacije i kamatna stopa te kako poslovati u skladu s održivim razvojem i brigom za okoliš. 
  • Od svih sastavnica UNIRI-a imamo najintenzivniju ERASMUS međunarodnu razmjenu, te redovito naši studenti provode semestar na sveučilištima u Francuskoj, Austriji, Španjolskoj, Portugalu, Cipru, Njemačkoj, Rumunjskoj, Sloveniji... Dok prosječno više od 50 stranih studenata provodi semestar na našem Fakultetu. 
  • AIESEC udruga za razmjenu studenata djeluje upravo pri našem Fakultetu čime je našim studentima najlakše ostvariti odlazak na stručnu praksu u inozemstvu (godišnje putem AIESECa više od 30 studenata obavlja praksu u Rusiji, Egiptu, Njemačkoj, Italiji, Češkoj, Indiji…).

crta-1352810514.jpg


Studij na engleskom jeziku izvodi se na dvije razine:

crta-1352810514.jpg

crta-1352810514.jpg

crta-1352810514.jpg
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.