Diplomski studij

Završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv: magistar (mag.) ekonomije. 

Studiranjem na sveučilišnim diplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Rijeci student stječe kompetencije važne za budući karijeru magistra ekonomije: sposobnost analize, sinteze i oblikovanja rješenja kompleksnih problema iz područja ekonomije i poslovne ekonomije; razvijanja kritičkog mišljenja; sposobnost za samoučenje, povezivanje znanja, prilagođavanje novim odnosima (fleksibilnost); sposobnost za upotrebu istraživačkih metoda i postupaka; sposobnost za kreativno traženje rješenja razvojnih i drugih problema institucija ili poduzeća, njihovo organiziranje i vođenje i druge visokokvalificirane poslove iz područja ekonomije, odnosno za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća.

Nastava se odvija prema nastavnom planu i programu koji uključuje značajan broj izbornih kolegija, uključujući i mogućnost ostvarivanja stručne prakse. Time je studentima omogućeno fleksibilno oblikovanje sadržaja sukladno vlastitim sposobnostima i interesima. Uz redovite akademske sadržaje, naši programi dodatno će osnažiti i povezanost polaznika studija sa svjetskim iskustvima i hrvatskom gospodarskom praksom. Uz naše nastavnike, u izvođenje nastavnog programa se kao povremeni predavači uključuju nastavnici s inozemnih fakulteta te poznati stručnjaci iz gospodarstva i javne uprave.

crta-1352795515.jpg

Opće informacije o upisu


Naziv studija: Diplomski sveučilišni studij
Trajanje studija: Dvije godine (četiri semestra)

Uvjeti upisa na studij

  • Završen preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije ili Poslovne ekonomije ili
  • Završen preddiplomski stručni studij (ostvareno najmanje 180 ECTS bodova) uz završen Razlikovni program za stjecanje nedostajućih znanja i vještina na Ekonomskom fakultetu u Rijeci za upis na sveučilišni diplomski studij

crta-1352795515.jpg

Vodič za ONLINE studij možete preuzeti OVDJE

crta-1352795515.jpgEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.