Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije

                                                                           

Dodatne informacije o studiju »

Kreditiranje studenata

document-pdf-icon-1352808135.pngOdluka o raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Ekonomije i poslovne ekonomije u akademskoj godini 2016/17

crta-1352821966.jpg

                                                                                                       

Poslijediplomski doktorski studij izvodi se 3 godine, a njegovim završetkom stječe se  180 ECTS.  Završetkom doktorskog studija stječe se akademski naziv doktor znanosti (dr.sc.), ekvivalent Ph.D.

crta-1352821966.jpg


Poslijediplomski doktorski studij:

  • omogućuje novi oblik poslijediplomskog obrazovanja koji predstavlja završetak vertikale u obrazovanju ekonomista
  • svrha studija jest osposobljavanje polaznika za samostalni istraživački rad i za ostale poslove za koje se zahtijeva znanstveni pristup:  vođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja na visokoj razini u skladu s međunarodnim standardima  
  • osigurava teorijsku i metodološku nastavu za polaznike, te mentorstva kojima će ih se uputiti u suvremena znanstvena dostignuća 
  • stimulira stvaranje strateškog partnerstva Fakulteta, Sveučilišta i gospodarstva, a uključivanjem part-time polaznika na doktorski studij omogućit će se  postupno ustrojavanje  istraživačkih i razvojnih jedinica u gospodarstvu 
  • krajnji rezultat samostalnih znanstvenih projekata polaznika doktorske su disertacije na najvišoj akademskoj razini

crta-1352821966.jpg


Pretraživanje bibliografskih baza za doktorande


Za sve doktorande, kako bi im se olakšalo pisanje doktorskih disertacija, organiziran je tečaj pretraživanja materijala po bibliografskim bazama. 

Tečaj se održava svaki prvi  četvrtak  u mjesecu u knjižnici Ekonomskog fakulteta u Rijeci u 15 sati.

Sudjelovanje na tečaju moguće je isključivo uz prethodnu predbilježbu putem  e-maila:  knjiznica@efri.hr


EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.