Preddiplomski studij

Vodič za brucoše možete pogledati OVDJE

vodizabrucoenaslovna-1510817717.jpg


Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv: prvostupnik (bacc.) ekonomije.

Studiranjem na sveučilišnim preddiplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Rijeci studenti će biti osposobljeni za neposredno zapošljavanje u gospodarstvu ili javnim poduzećima u različitim djelatnostima te u državnoj upravi, obavljajući poslove iz područja ekonomije i poslovne ekonomije. Završetkom preddiplomskog studija student stječe sljedeće kompetencije: sposobnost analize, sinteze i oblikovanja rješenja problema iz područja ekonomije i poslovne ekonomije; razvijanja kritičkog mišljenja; sposobnost za samoučenje, povezivanje znanja, prilagođavanje novim odnosima (fleksibilnost); kreativno traženje rješenja poslovnih problema institucija ili poduzeća, njihovo organiziranje i vođenje i druge visokokvalificirane poslove iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, odnosno za razvoj i primjenu stručnih dostignuća.

Studijski se programi zasnivaju na europskim ekonomskim i poslovnim studijskim programima, čime je osigurana usporedivost studija s programima inozemnih visokih učilišta. Osim toga studijski se programi temelje na međunarodnim primjerima i iskustvima, čime se slijede značajke odgovarajućih inozemnih programa.

Nastava se odvija prema nastavnom planu i programu koji uključuje značajan broj izbornih kolegija, uključujući i sudjelovanje studenata u stručnoj praksi. Time je studentima omogućeno fleksibilno oblikovanje sadržaja sukladno vlastitim sposobnostima i interesima. Uz redovite akademske sadržaje, naši programi dodatno osnažiti i povezanost polaznika studija sa svjetskim iskustvima i hrvatskom gospodarskom praksom. Posebnu je pažnja posvećena na pripremu stručnjaka koji se namjeravaju baviti područjem nove ekonomije (new economy), informatičke tehnologije i elektroničkog poslovanja, kojima je posvećen veći broj kolegija te raznovrsne primjene u gotovo svakom ekonomskom kolegiju na svim stupnjevima studija.

Uz naše nastavnike, u izvođenje nastavnog programa se kao predavači uključuju nastavnici s inozemnih fakulteta te poznati stručnjaci iz gospodarstva i javne uprave.

crta-1352795515.jpg

Opće informacije o upisu na studij za akademsku godinu 2016./2017.


Naziv studija: Preddiplomski sveučilišni studij
Trajanje studija: Tri godine (šest semestara)
Uvjeti upisa na studij: Završena srednja škola u trajanju od četiri godine

Preduvjeti za upis 


Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

40,00 %

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik

B

 

20,00 %

Matematika

B

 

20,00 %

Strani jezik

B

 

20,00 %
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.