Upisi u 1. godinu studija

  Akademska godina 2017./18

crta-1352795844.jpg

REZULTATI UPISA

RASPORED UPISA 1. GODINE DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 

EKONOMIJE I POSLOVNE EKONOMIJE AKADEMSKE GODINE 2017./2018.

 

za studente koji prvi puta upisuju 1. godinu diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci


Izvanredni studij

 

Za studij Poslovne ekonomije,  smjerovi:

·          Financije i bankarstvo,

·         Menadžment,

·         Poduzetništvo

·         Poduzetništvo - online

upis će se održati  22. rujna  2017. od 8:00 do 10:30 sati i od 11: do 13:00 sati.

 

·         Poduzetništvo (svi kandidati koji su bili polaznici modula) upis će se održati 22. rujna 2017. od 11:00 do 15:00 sati.

 

Kandidati koji osobno ne  pristupe upisu u predviđenom terminu, gube pravo upisa na studij.

 

Redoviti studij održat će se  25. rujna 2017. prema sljedećem rasporedu:

 

Smjer

Vrijeme upisa

Ekonomija - smjer: Ekonomija razvoja

8:00-9:00

Poslovna ekonomija – smjerovi:

Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku

 

8:00-8:15

 

Financije i bankarstvo,

 

9:00-10:30

Marketing,

11:00-12:00

Menadžment

12:00-14:00

Međunarodno poslovanje

14:00 – 15:00

 

Kandidati koji osobno ne  pristupe upisu u predviđenom terminu, gube pravo upisa na studij.

Dokumenti  potrebni za upis na studij:

§  Matični list (podiže se na šalteru informacija),

§  Potvrda o prebivalištu (za redovne studente koji imaju prebivalište izvan PGŽ),

§  Fotografija veličine 4 x 6 cm,

§  Uplatnica kojom se potvrđuje uplata troškova upisa (za redovite i izvanredne studente) i školarine (za redovite studente smjera Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku i za izvanredne studente).

 

Podaci za uplatu:

§  Ekonomski fakultet u Rijeci, Ulica Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka

§  IBAN: HR8623600001101586015 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb)

§  Poziv na broj: OIB  pristupnika

 

Svrha uplate

Iznos

UPISNINA (uplaćuju svi)

350,00 kn

ŠKOLARINA za izvanredni studij

5.500,00 kn

ŠKOLARINA za Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku

8.000,00 kn

Napomena

Kandidati koji su već studirali kao redoviti studenti na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, moraju uz uplatu donijeti i   I S P I S N I C U   s drugog visokog učilišta.

 Kandidati koji su studirali na osobne potrebe ili kao izvanredni studenti, moraju donijeti potvrdu o statusu s drugog visokog učilišta.

 Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u statusu redovitog studenta, obvezan je uplatiti puni iznos participacije u troškovima studija.

 

crta-1352795844.jpg                                 

RASPORED UPISA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA, DRUGI (jesenski)) ROK  AKADEMSKE  GODINE 2017./2018.za studente koji prvi puta upisuju preddiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 

                                          

Izvanredni studij Ekonomija (opći smjer), 20. rujna 2017. (srijeda)
Upis će se održati  20. rujna 2017. od 8 do 10 sati.

Redoviti studij  Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku, Poduzetništvo Ekonomija (opći smjer) upis će se održati 20. rujna 2017. godine od 11 do 14 sati

Izvanredni studij – Poslovna ekonomija, 21. rujna 2017. (četvrtak) Prozivka za izbor smjera od broja 1 do 100  će se održati u 8 sati u dvorani 10 na IV. katu. Prozivka za izbor smjera od broja 101 nadalje će se održati u 11 sati u dvorani 10 na IV. katu. Upis će se održati odmah nakon prozivke 21. rujna 2017. godine. 


Kandidati koji  osobno ne  pristupe upisu u predviđenom terminu, gube pravo upisa na studij. 

Dokumenti  potrebni za upis studija:

• Matični list (podiže se na šalteru informacija),

• Potvrda o prebivalištu (za redovne studente koji imaju prebivalište izvan PGŽ),

• Fotografija veličine 4 x 6 cm,

• Uplatnica kojom se potvrđuje uplata troškova upisa (za redovite i izvanredne studente) i školarine (za redovite studente smjera Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku i za izvanredne studente).

PODACI ZA UPLATU: o Ekonomski fakultet u Rijeci, Ulica Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka  

IBAN: HR8623600001101586015 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb)

Poziv na broj: OIB  pristupnika

Svrha uplate Iznos UPISNINA (uplaćuju svi) 350,00 kn

ŠKOLARINA za izvanredni studij 5.500,00 kn

ŠKOLARINA za Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku 8.000,00 kn

Napomena: Kandidati koji su već studirali u redovitom statusu na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, moraju uz uplatu donijeti i   I S P I S N I C U   s prethodnog fakulteta.

Kandidati koji su studirali uz osobne potrebe ili izvanredno, moraju donijeti potvrdu o statusu na prethodnom fakultetu. Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u statusu redovitog studenta, obvezan je uplatiti puni iznos participacije u troškovima studija.  

Koraci upisa se mogu preuzeti na šalteru informacija u prizemlju Fakulteta.


crta-1352795844.jpg

RASPORED UPISA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA,

                                              PRVI (ljetni) ROK

                                          postaniefristudent.jpg

RASPORED UPISA 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

EKONOMIJE I POSLOVNE EKONOMIJE AKADEMSKE GODINE 2017./2018.

za studente koji prvi puta upisuju preddiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci

      

Izvanredni studij – Ekonomija (opći smjer), 19.srpnja 2017. (srijeda)

Upis će se održati  19. srpnja 2017. od 8:00 do 10:00 sati.

 

Redoviti studij – Ekonomija (opći smjer)i Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku, 19.srpnja 2017. (srijeda)

Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku  i Ekonomija (opći smjer) upis će se održati 19. srpnja 2017. godine od 11: do 14:00 sati

 

Izvanredni studij – Poslovna ekonomija, 20. srpnja 2017. (četvrtak)

Prozivka za izbor smjera od broja 1 do 100 će se održati u 8:00 sati u dvorani 10 na IV katu. Prozivka za izbor smjera od broja 101 nadalje će se održati u 12:00 sati u dvorani 10 na IV katu.

Upis će se održati odmah nakon prozivke  20. srpnja 2017. godine


Redoviti studij – Poslovna ekonomija, 21. srpnja 2017. (petak)

Prozivka za izbor smjera od broja 1 do 90 će se održati u 8:00 sati u dvorani 10 na IV katu

Prozivka za izbor smjera od broja 91 do 170 će se održati u 12:00 sati u dvorani 10 na IV katu

Upis će se održati nakon prozivke

Redoviti studij -  Poslovna ekonomija, 22. srpnja  2017. (subota)

Prozivka za izbor smjera do broja 171 nadalje održat će se u 8:00 sati u dvorani 10 na IV katu

Upis će se održati odmah nakon prozivke  22. srpnja 2017. godineKandidati koji  osobno ne  pristupe upisu u predviđenom terminu, gube pravo upisa na studij.

 

Dokumenti  potrebni za upis studija:

·         Matični list (podiže se na šalteru informacija),

·         Potvrda o prebivalištu (za redovne studente koji imaju prebivalište izvan PGŽ),

·         Fotografija veličine 4 x 6 cm,

·         Uplatnica kojom se potvrđuje uplata troškova upisa (za redovite i izvanredne studente) i školarine (za redovite studente smjera Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku i za izvanredne studente).

 

·         PODACI ZA UPLATU:

o    Ekonomski fakultet u Rijeci, Ulica Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka

o    IBAN: HR8623600001101586015 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb)

o    Poziv na broj: OIB  pristupnika

 

Svrha uplate

Iznos

UPISNINA (uplaćuju svi)

350,00 kn

 UPISNINA (strani državljani)300 eura*  

ŠKOLARINA za izvanredni studij

5.500,00 kn

ŠKOLARINA za Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku

8.000,00 kn

Napomena: Kandidati koji su već studirali u redovitom statusu na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, moraju uz uplatu donijeti i   I S P I S N I C U   s prethodnog fakulteta. Kandidati koji su studirali uz osobne potrebe ili izvanredno, moraju donijeti potvrdu o statusu na prethodnom fakultetu.

Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u statusu redovitog studenta, obvezan je uplatiti puni iznos participacije u troškovima studija.

 

*u kunskoj protuvrijednosti prema središnjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

   

Koraci upisa se mogu preuzeti na šalteru informacija u prizemlju Fakulteta.

crta-1352795844.jpg


                      UPISI NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ

                    ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE


REZULTATI UPISA

242-1496655336.jpg

EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 

Broj mjesta za upis u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija u 2017./2018. akademskoj godini za kandidate starije od 24 godine

Naziv studijskog programa

Redoviti studenti

Redoviti studenti - stranci

Izvanredni studenti

Ukupno

Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije

0

0

0

0

Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije

0

0

95

95

Smjer Poduzetništvo

0

0

35

35

Smjer Menadžment

0

0

15

15

Smjer Marketing

0

0

15

15

Smjer Financije i računovodstvo

0

0

15

15

Smjer Međunarodno poslovanje

0

0

15

15

* Upisne kvote za kandidate koji su do uključivo 31. siječnja 2017. godine navršili 24 godine, a srednjoškolsko obrazovanje završili su prije 2010. godine,  i za koje visoka učilišta organiziraju posebni razredbeni postupak

 

EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Ivana Filipovića 4, tel.: 051/355-112, (Evidencija studija)  IBAN: HR8623600001101586015,  


 

UVJETI, RAZREDBENI POSTUPAK I UPISI ZA kandidate starije od 24 godine

Uz prijavu za upis na studij, kandidat obvezno treba priložiti slijedeće dokumente:

1.       Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika)

2.       Rodni list (izvornik)

3.       Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi) 

4.       Priznanicu o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na IBAN Ekonomskog fakulteta u Rijeci uz naznaku „za razredbeni postupak“. Trošak razredbenog postupka iznosi 250,00 kn. Broj IBAN-a: HR8623600001101586015, poziv na broj: OIB kandidata.

5.       Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb. Informacije o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija mogu se pronaći na stranicama www.azoo.hr i www.aoo.hr.

 

1. UVJETI ZA UPIS

Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba starija od 24 godine koja je prije 2010. godine završila srednju školu u trajanju od četiri godine, te u skladu s tim nije obvezna polagati ispite državne mature.


2.  PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za razredbeni postupak primaju se: 7., 8. i 9. lipnja 2017. od 10,00 do 13,00 sati u Evidenciji za preddiplomske i diplomske studije, soba 5. Prilikom prijave kandidat prilaže potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN: HR8623600001101586015, poziv na broj: OIB kandidata.

 

3. RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se BEZ RAZREDBENOG ISPITA, a obuhvaća vrednovanje uspjeha kandidata iz srednje škole. Uspjeh kandidata iz srednje škole vrednuje se prema prosječnom uspjehu kandidata iz svih razreda srednje škole i uspjeha na završnom ispitu.

Rang lista kandidata objavit će se 12. lipnja 2017. u 12,00 sati.

 

4. UPISI

Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene rang liste. Upisi će se obavljati 13. lipnja 2017. od 10,00 do 13,00 sati u Referadi za preddiplomske i diplomske studije, soba br. 5.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, ali u oglašenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo. Pravo na upis umjesto toga kandidata stječe sljedeći kandidat s rang liste u okviru utvrđene upisne kvote. Kandidat je prije upisa dužan uplatiti troškove upisnine i školarine.


5. OBAVIJESTI

Upute i obavijesti bit će objavljeni na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Fakulteta. Povjerenstvo za upis studenata ovlašteno je odlučivati o svim drugim pitanjima prigodom upisa, a koja nisu utvrđena natječajem.

Sve detaljnije podatke i obavijesti o studijima, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u Referadi za preddiplomske i diplomske studije Fakulteta ili na mrežnim stranicama Fakulteta: www.efri.hr. Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju pravovremeno će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.

crta-1352795844.jpg
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.