Upisi u 1. godinu studija

                                   Akademska godina 2017./18crta-1352795844.jpg

RASPORED UPISA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA,

                                              PRVI (ljetni) ROK

                                          postaniefristudent.jpg

RASPORED UPISA 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

EKONOMIJE I POSLOVNE EKONOMIJE AKADEMSKE GODINE 2017./2018.

za studente koji prvi puta upisuju preddiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci

      

Izvanredni studij – Ekonomija (opći smjer), 19.srpnja 2017. (srijeda)

Upis će se održati  19. srpnja 2017. od 8:00 do 10:00 sati.

 

Redoviti studij – Ekonomija (opći smjer)i Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku, 19.srpnja 2017. (srijeda)

Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku  i Ekonomija (opći smjer) upis će se održati 19. srpnja 2017. godine od 11: do 14:00 sati

 

Izvanredni studij – Poslovna ekonomija, 20. srpnja 2017. (četvrtak)

Prozivka za izbor smjera od broja 1 do 100 će se održati u 8:00 sati u dvorani 10 na IV katu. Prozivka za izbor smjera od broja 101 nadalje će se održati u 12:00 sati u dvorani 10 na IV katu.

Upis će se održati odmah nakon prozivke  20. srpnja 2017. godine


Redoviti studij – Poslovna ekonomija, 21. srpnja 2017. (petak)

Prozivka za izbor smjera od broja 1 do 90 će se održati u 8:00 sati u dvorani 10 na IV katu

Prozivka za izbor smjera od broja 91 do 170 će se održati u 12:00 sati u dvorani 10 na IV katu

Upis će se održati nakon prozivke

Redoviti studij -  Poslovna ekonomija, 22. srpnja  2017. (subota)

Prozivka za izbor smjera do broja 171 nadalje održat će se u 8:00 sati u dvorani 10 na IV katu

Upis će se održati odmah nakon prozivke  22. srpnja 2017. godineKandidati koji  osobno ne  pristupe upisu u predviđenom terminu, gube pravo upisa na studij.

 

Dokumenti  potrebni za upis studija:

·         Matični list (podiže se na šalteru informacija),

·         Potvrda o prebivalištu (za redovne studente koji imaju prebivalište izvan PGŽ),

·         Fotografija veličine 4 x 6 cm,

·         Uplatnica kojom se potvrđuje uplata troškova upisa (za redovite i izvanredne studente) i školarine (za redovite studente smjera Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku i za izvanredne studente).

 

·         PODACI ZA UPLATU:

o    Ekonomski fakultet u Rijeci, Ulica Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka

o    IBAN: HR8623600001101586015 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb)

o    Poziv na broj: OIB  pristupnika

 

Svrha uplate

Iznos

UPISNINA (uplaćuju svi)

350,00 kn

 UPISNINA (strani državljani)300 eura*  

ŠKOLARINA za izvanredni studij

5.500,00 kn

ŠKOLARINA za Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku

8.000,00 kn

Napomena: Kandidati koji su već studirali u redovitom statusu na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, moraju uz uplatu donijeti i   I S P I S N I C U   s prethodnog fakulteta. Kandidati koji su studirali uz osobne potrebe ili izvanredno, moraju donijeti potvrdu o statusu na prethodnom fakultetu.

Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u statusu redovitog studenta, obvezan je uplatiti puni iznos participacije u troškovima studija.

 

*u kunskoj protuvrijednosti prema središnjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

   

Koraci upisa se mogu preuzeti na šalteru informacija u prizemlju Fakulteta.

crta-1352795844.jpg


                      UPISI NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ

                    ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE


REZULTATI UPISA

242-1496655336.jpg

EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 

Broj mjesta za upis u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija u 2017./2018. akademskoj godini za kandidate starije od 24 godine

Naziv studijskog programa

Redoviti studenti

Redoviti studenti - stranci

Izvanredni studenti

Ukupno

Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije

0

0

0

0

Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije

0

0

95

95

Smjer Poduzetništvo

0

0

35

35

Smjer Menadžment

0

0

15

15

Smjer Marketing

0

0

15

15

Smjer Financije i računovodstvo

0

0

15

15

Smjer Međunarodno poslovanje

0

0

15

15

* Upisne kvote za kandidate koji su do uključivo 31. siječnja 2017. godine navršili 24 godine, a srednjoškolsko obrazovanje završili su prije 2010. godine,  i za koje visoka učilišta organiziraju posebni razredbeni postupak

 

EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Ivana Filipovića 4, tel.: 051/355-112, (Evidencija studija)  IBAN: HR8623600001101586015,  


 

UVJETI, RAZREDBENI POSTUPAK I UPISI ZA kandidate starije od 24 godine

Uz prijavu za upis na studij, kandidat obvezno treba priložiti slijedeće dokumente:

1.       Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika)

2.       Rodni list (izvornik)

3.       Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi) 

4.       Priznanicu o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na IBAN Ekonomskog fakulteta u Rijeci uz naznaku „za razredbeni postupak“. Trošak razredbenog postupka iznosi 250,00 kn. Broj IBAN-a: HR8623600001101586015, poziv na broj: OIB kandidata.

5.       Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb. Informacije o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija mogu se pronaći na stranicama www.azoo.hr i www.aoo.hr.

 

1. UVJETI ZA UPIS

Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba starija od 24 godine koja je prije 2010. godine završila srednju školu u trajanju od četiri godine, te u skladu s tim nije obvezna polagati ispite državne mature.


2.  PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za razredbeni postupak primaju se: 7., 8. i 9. lipnja 2017. od 10,00 do 13,00 sati u Evidenciji za preddiplomske i diplomske studije, soba 5. Prilikom prijave kandidat prilaže potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN: HR8623600001101586015, poziv na broj: OIB kandidata.

 

3. RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se BEZ RAZREDBENOG ISPITA, a obuhvaća vrednovanje uspjeha kandidata iz srednje škole. Uspjeh kandidata iz srednje škole vrednuje se prema prosječnom uspjehu kandidata iz svih razreda srednje škole i uspjeha na završnom ispitu.

Rang lista kandidata objavit će se 12. lipnja 2017. u 12,00 sati.

 

4. UPISI

Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene rang liste. Upisi će se obavljati 13. lipnja 2017. od 10,00 do 13,00 sati u Referadi za preddiplomske i diplomske studije, soba br. 5.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, ali u oglašenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo. Pravo na upis umjesto toga kandidata stječe sljedeći kandidat s rang liste u okviru utvrđene upisne kvote. Kandidat je prije upisa dužan uplatiti troškove upisnine i školarine.


5. OBAVIJESTI

Upute i obavijesti bit će objavljeni na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Fakulteta. Povjerenstvo za upis studenata ovlašteno je odlučivati o svim drugim pitanjima prigodom upisa, a koja nisu utvrđena natječajem.

Sve detaljnije podatke i obavijesti o studijima, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u Referadi za preddiplomske i diplomske studije Fakulteta ili na mrežnim stranicama Fakulteta: www.efri.hr. Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju pravovremeno će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.

crta-1352795844.jpg
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.