Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

1
4
12
8
0

Opis predmeta:

 • Energetska učinkovitost – uvod, potrošnja po sektorima, zakonodavno okruženje, sustavno gospodarenje energijom, razvojne mogućnosti
 • Energetski pregledi i certificiranje, primjeri energetske obnove zgrada, standardne mjere građevinske obnove
 • Termotehnički sustavi u zgradama, centralni sustavi grijanja i pripreme potrošne tople vode, sustavi hlađenja, sustavi ventilacije, djelomočne klimatizacije i klimatizacije, primjeri
 • Sustavi rasvjete u zgradama javnog sektora i javna rasvjeta, potrošnja električne energije, mjere energetske učinkovitosti, primjeri
 • Ekonomika projekata energetske učinkovitosti, ESCO poslovni model
 • Obnovljivi izvori energije-uvod, klima i energetika, instalirana snaga i ulaganja- globalno i u Hrvatskoj, zakonodavno okruženje, administrativna procedura
 • Financiranje projekata OIE, projektno financiranje, pokazatelji isplativosti, rizici
 • Energija Sunčevog zračenja, Sunčevo zračenje, prostorna i vremenska distribucija, izvori podataka, mjerenja, fotonaponski sustavi i sunčane elektrane, sunčani sustavi za pripremu potrošne tople vode i podrška grijanju, primjeri
 • Hidroelektrane, energija vodnih snaga, vrste hidroelektrana, vodne turbine, dijelovi HE, primjeri
 • Primjena i korištenje energije vjetra, značajke atmosferskog strujanja, tehnologije, primjena, zaštita okoliša i vjetroelektrane, vjetroelektrane u Hrvatskoj
 • Energija  biomase, izvori sirovine i pretvorba u energiju, derivati i oblici biomase, energija iz biomase, potencijali energije iz biomase, projekti
 • Geotermalna energija, definicija, potencijal, tehnologije za iskorištavanje, primjeri.


NastavniciEKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.