Arhiva natječaja

Arhiva natječaja

Natječaj je otvoren do 1. ožujka 2020. 
 
 

Uvjeti upisa na studij:
-završen diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe akademski naziv magistar odnosno magistar struke
-završen dodiplomski sveučilišni studij i stečena visoka stručna sprema prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
-aktivno znanje engleskog  jezika
-jednogodišnje radno iskustvo ili prosjek ocjena 3,5 i više (kandidati s prosjekom ocjena manjim od 3,5 prilažu pismenu preporuku dva sveučilišna profesora)
 
Na natječaj se prijavljujete popunjavanjem on-line prijavom
Nakon prikupljanja natječajne dokumentacije potrebno je popuniti POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE – PSS, u kojoj je potrebno označiti dostavljene dokumente, ispisati, vlastoručno potpisati i dostaviti s natječajnom dokumentacijom bilo poštom bilo osobno – tražena dokumentacija u nastavku:
-popunjen obrazac prijave
-ovjerenu presliku diplome (završenog diplomskog studija, odnosno dodiplomskog sveučilišnog studija)
-prijepis i prosjek ocjena
-preporuka dva sveučilišna profesora za kandidate koji su tijekom studija ostvarili prosjek manji od 3,5
-rješenje  o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
-životopis
-izjava kandidata u pisanom obliku o plaćanju školarine ili odluku o plaćanju ukoliko školarinu plaća poslodavac


CIJENA STUDIJA iznosi 25.000,00 kn


Prijave se podnose  preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: 
SVEUČILIŠTE U RIJECI
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
(PSS Poslovanje s EU)
Ivana Filipovića 4
51000 RijekaNapomena: popunjen Popis natječajne dokumentacije stiže elektroničkom poštom na adresu referenta, a potpisanog je potrebno dostaviti s navedenim dokumentima putem pošte ili osobno


Prilikom upisa na studij,  sa studentima se sklapa ugovor o studiranju.
 
 

Ukoliko se ne javi dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis, Fakultet zadržava pravo da za ak. god. 2019./2020. ne pokrene studij.


Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree