EFRI - Fakultet s prvom mobilnom aplikacijom!

EFRI - Fakultet s prvom mobilnom aplikacijom!

Brz i kvalitetan način komuniciranja, fokus na važnim informacijama te izrada user friendly programa bili su cilj novog projekta Fakulteta – prve mobilne aplikacije EFRI namijenjene sadašnjim i budućim studentima te ALUMNI zajednici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nove generacije mladih ljudi u čak 93% slučajeva pretražuju pomoću mobilnih uređaja mrežne stranice Fakulteta što je uvelike olakšalo odluku u kojem smjeru je potrebno razvijati nove komunikacijske kanale.

 

Prezentaciju aplikacije možete preuzeti na našem Youtube kanalu   

 


  


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree