EFRI sudjeluje na Clim’Foot konferenciji u Parizu!

EFRI sudjeluje na Clim’Foot konferenciji u Parizu!Ekonomski fakultet na temelju uloženih napora i iznimnih rezultata u prikupljanju CO2 podataka od strane koordinatora LIFE Clim´Foot projekta tj. francuske Agencije za okoliš i energiju (ADEME) i posredovanjem Energetskog instituta Hrvoje Požar odabran je kao jedina hrvatska organizacija na finalnoj konferenciji koja će se održati u Parizu od 13. do 16. lipnja ove godine.

Fakultet, osim što je kao organizacija strateški orijentiran na društvenu odgovornost i održivi razvoj, implementira i održivost u praksi. 

Voditelji LIFE Clim’Foot projekta na Ekonomskom fakultetu su izv. prof.dr.sc. Saša Žiković i doc. dr. sc  Dejan Miljenović koji će i održati prezentaciju o procesu prikupljanja podataka i izračunu ugljikova otiska za EFRI. 

U cilju uspostave harmoniziranog pristupa izračunu ugljikovog otiska, u rujnu 2015. započelo je provođenje trogodišnjeg LIFE Clim’Foot projekta „Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikovog otiska poslovnih subjekata" (engl. Climate Governance: Implementing public policies to calculate and reduce organisations carbon footprint), u pet zemalja Europske unije - Francuska, Italija, Grčka, Mađarska i Hrvatska.

Koordinator projekta je francuska Agencija za upravljanje okolišem i energetikom ADEME, a hrvatski partner na projektu je Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP). Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci od samog početka sudjeluje u ovom europskom LIFE Clim’Foot projektu. U okviru projekta izrađen je nacionalni model za izračun ugljičnog otiska poslovnih subjekata, prilagođen hrvatskim uvjetima. Model se temelji na francuskom Bilan Carbone modelu, a usklađen je s međunarodnim standardima te preporukama Europske komisije.
Za potrebe izrade modela razvijena je i nacionalna baza faktora emisije stakleničkih plinova, koja se sastoji od 172 nacionalna faktora. U tijeku je testiranje nacionalnog modela za izračun ugljičnog otiska na 10-tak odabranih poslovnih subjekata.

Među odabranima je i Ekonomski fakultet u Rijeci, koji je uz pomoć EIHP-a prvi pripremio sve potrebne podatke i proveo izračun izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova svih tijekova ljudi, energije i materijala, za koje je fakultet odgovoran ili je o njima samo ovisan. Izračun ugljikovog otiska omogućit će Ekonomskom fakultetu upoznavanje sa strukturom emisija stakleničkih plinova te odabir mjera za smanjenje ugljikovog otiska.  Osim izračuna, projektom je predviđena i izrada Strategije upravljanja ugljikovim otiskom.

Cilj izrade Strategije je maksimalno smanjenje ugljikovog otiska poslovnog subjekta po jedinici uloženih financijskih sredstava provedbom odabranih troškovno-učinkovitih mjera, što bi u konačnici dovelo do smanjenja emisija stakleničkih plinova i ublažavanja klimatskih promjena. Ekonomski fakultet u Rijeci zajedno s EIHP-om sudjelovat će i u izradu Strategije upravljanja ugljikovim otiskom. 
 
Ekonomski fakultet Rijeka već dugi niz godina osmišljava i sudjeluje na programima i projektima vezanim uz održivi razvoj, energetiku i ekologiju te je osnivač i jedinstvenog interdisciplinarnog MBA studija u jugoistočnoj Europi „Ekonomija energetskog sektora" kojeg izvodi u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar.


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree