Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci postao je član Oracle Akademije i uvodi Oracleova rješenja za e-poslovanje u nastavni program

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci postao je član Oracle Akademije i uvodi Oracleova rješenja za e-poslovanje u nastavni program

Sukladno misiji, viziji i ključnim vrijednostima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (EFRI); fakultetsko obrazovanje u polju ekonomije u sve većoj mjeri zahtjeva holističko i sustavno izučavanje ekonomije kao znanosti, uključujući i njenu noviju, ali sve značajniju granu poslovna informatika. Pritom je Oracle, kao renomirana tvrtka s globalnom reputacijom i rasprostranjenošću, prepoznat kao partner iz gospodarstva, dok je članstvo u Oracle Akademiji (OA) jedan od EFRI-jevih konkretnih i efektivnih odgovora na sve složenije zahtjeve tržišta rada s kojima se susreću njegovi studenti, pri traženju prvog zaposlenja ili pri napredovanju u karijeri. 

Dana 14. veljače 2020. EFRI je službeno uključen u članstvo OA. Ovu inicijativu su pokrenuli i realizirali doc. dr. sc. Ivan Uroda (nositelj i izvođač većeg broja kolegija iz grane poslovna informatika na EFRI) i Darko Jureković, mag. ing. el. (voditelj programa OA u Republici Hrvatskoj i 9 država srednje i istočne Europe), kao rezultat višegodišnje poslovne suradnje. Potporu ovoj inicijativi potpisivanjem ugovora dao je i Dekan EFRI prof. dr. sc. Alen Host, jer je prepoznato da je ova inicijativa pokrenuta na dobrobit studenata EFRI te kako im ista omogućuje da na ovaj način usvojenim znanjima, vještinama i kompetencijama steknu veću konkurentnost, na hrvatskom i međunarodnom tržištu rada.

Tako će se, počevši već od tekuće akademske godine 2019./2020., segmenti OA predstaviti na kolegijima EFRI čiji je nositelj i izvođač doc. dr. sc. Ivan Uroda (Baze podataka, Data Bases, Menadžment informacijski sustav, Primjena baza podataka), dok se potpuna integracija OA u navedene kolegije EFRI očekuje u naredne dvije akademske godine. Ujedno, po osnovi članstva u OA, EFRI će moći započeti međunarodne institucionalne projektne i ostale suradnje, što se također smatra vrijednim doprinosima sve intenzivnijoj internacionalizaciji i modernizaciji EFRI.

Iako su poslovni modeli e-poslovanja značajno napredovali u posljednjih 20-ak godina, Oracle se izvrsno prilagodio tim napredcima i svojim korisnicima uvijek pruža najrecentnija i najmodernija rješenja. Upravo na tom tragu, zamišljene su i provode se EFRI obrazovne aktivnosti obogaćene članstvom u OA. U sklopu svih prethodno navedenih kolegija, naglasak je stavljen na načine kako uz pomoć suvremenih teoretskih, praktičnih te znanja sadržanih unutar resursa OA, studente EFRI još kvalitetnije i sveobuhvatnije educirati o načinima kako ispravno i svrsishodno razumjeti i primijeniti usvojena znanja, vještine i kompetencije. 

Navedeno će istovremeno omogućiti studentima EFRI lakše učenje i savladavanje navedene i srodne tematike, u obavljanju stručne prakse, i na budućim radnim mjestima te će ih pripremiti za optimalno, racionalno i društveno odgovorno korištenje mogućnosti suvremenih poslovno-informatičkih rješenja. Zaključno, pošto na svjetskoj razini sve više prevladava upravo e-poslovanje, ovakvim proaktivnim pristupom, doc. dr. sc. Ivan Uroda studente educira kako, sustavno, od izrade pojedinih dijelova do formiranja koherentne cjeline, osmišljavati i kreirati poslovne baze podataka i poslovne informacijske sustave, usklađene sa suvremenim i recentnim modelima e-poslovanja.

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree