O projektu

 
 
 
 

 

 

Naziv projekta

Povećanje zapošljivosti studenata kroz unapređenje Centra za karijere i razvoj stručne prakse – CEZAR.

 

Svrha projekta je kroz suradnju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i poslovne zajednice unaprijediti izvođenje stručne prakse razvojem ishoda učenja iz kolegija Stručna praksa. Također, unapređenjem Centra za karijere te jačanjem kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja, dugoročno će se osigurati provođenje aktivnosti usmjerenih na povećanje zapošljivosti i rani razvoj karijere studenata.

 

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti studenata sveučilišnih studija u Hrvatskoj

 

Specifični ciljevi projekta

·      Povećanje zastupljenosti i unapređenje kvalitete i stručne prakse kao izbornog kolegija na preddiplomskom sveučilišnom studiju Ekonomija i Poslovna ekonomija te diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomija te jačanje kompetencija osoblja za poučavanje učenjem kroz rad

·      Povećanje zapošljivosti studenata kroz njihovo uključivanje u aktivnosti za stjecanje praktičnih vještina i radnog iskustva te jačanje institucijskih kapaciteta Ekonomskog fakulteta u Rijeci

 

Ukupna vrijednost projekta je 2.840.028,00 kn. Bespovratna sredstva u iznosu od 2.840.028,00 kn odobrena su iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020”. Projekt je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijedloga: „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju”.

Razdoblje projekta: 36 mjeseci (09.03.2020.-09.02.2023.)

Nositelj projekta

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Voditelj projekta

doc. dr. sc. Marko Tomljanović, prodekan za suradnju s gospodarstvom i razvoj karijera

 

Članovi projektnog tima Ekonomskog fakulteta u Rijeci:

 • Doc. dr. sc. Vesna Buterin
 • Doc. dr. sc. Dario Maradin
 • Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen
 • Izv. prof. dr. sc. Bojana Olgić Draženović
 • Doc. dr. sc. Andrea Arbula Blecich
 • Prof. dr. sc. Heri Bezić
 • Doc. dr. sc. Mirjana Grčić Fabić
 • Doc. dr. sc. Dejan Miljenović
 • Doc. dr. sc. Marko Tomljanović
 • Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić
 • Izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić
 • Doc. dr. sc. Saša Čegar
 • Izv. prof. dr. sc. Helga Pavlić Skender
 • Kristina Kaštelan mr. spec.
 • Dr. sc. Ivan Gržeta
 • Dr.sc. Josip Čičak 
 • Dr. sc. Stella Suljić Nikolaj, poslijedoktorandica
 • Dr. sc. Jana Katunar, poslijedoktorandica
 • Viktorija Knapić, mag.oec.
 • Ana Malnar,  mag. oec.
 • Nina Grgurić Čop, mag. oec.
 • Davorin Balaž, mag. oec.
 • Antonija Petrlić, mag.oec.
 • Elizabeta Ribarić, mag. oec.
 • Dorjana Dodić, mag. oec.
 • Diana Ježina, mag. rel. publ. univ. spec. oec.
 • Gabrijela Skoblar, oec.
 • Tatjana Pavičić, dipl. iur.
 • Kornelija Dobrila Pobor, mag. iur.
 • Željko Rački, dipl. ing.
 • Iris Duić, mag. oec.
 • Vanja Rubeša, mag. oec.
 • Ivana Božić, dipl. oec.
 • Koraljka Miočić, mag. oec.
 • Stankica Vrban (HGK)
 • Igor Brkić (HGK)
 • Lenka Radišić (HGK)
 • Ivona Černigoj (HGK)
 • Gabrijela Milin (HGK)
 • Ksenija Umek Meštrović (HGK)
 • Sanja Antonin (HGK)

 

Kontakt osoba

Dorjana Dodić mag. oec., stručna suradnica u Centru za karijere EFRI

Telefon: 051/355 135, E-mail: dorjana.dodic@efri.hr

 

Ugovorna tijela

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

 

Partner na projektu

Hrvatska gospodarska komora

 

Poveznice

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi)

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020

 

 

 

 


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree