Online seminar FINA - "Digitalni certifikati kao elektronička poveznica B2B i B2G“ i „eArhiv-dugoročno čuvanje i upravljanje digitalnim podacima“

Online seminar  FINA -

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Financijskom agencijom (FINA), organizira drugi u nizu seminara, pod nazivom: "Digitalni certifikati kao elektronička poveznica B2B i B2G" i „eArhiv-dugoročno čuvanje i upravljanje digitalnim podacima"

Seminar će se održati 29. travnja 2021. godine s početkom u 18 sati, a ukupno predviđeno trajanje je 1.30 h.Predavačice su: Sonja Ježić Kardum i Lidija Skomerža, FINA.


Zašto sudjelovati?

- Poslovni subjekti, ali i građani u elektroničkom poslovanju moraju imati svoj digitalni identitet. Što to točno znači, kako se digitalni identitet ostvaruje te što je to PKI polaznici će saznati na ovom seminaru.

Ovisno o vrsti poslovnog subjekta te vrsti usluge koju žele koristiti izrađuju se različite vrste certifikata. Posebno će se obraditi certifikati za poslovne subjekte, certifikate za građane te certfikate za Tijela državne uprave, uz izlaganje velikog broja funkcionalnosti odnosno veliki broj servisa koji se mogu koristiti upotrebom valjanog digitalnog certifikta.

- eArhiv je servis koji pak omogućava arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih poslovnih
dokumenata,kao i dokumenata te korisničkih podataka elektroničkih servisa . Servis omogućuje upravljanje hijerarhijskom strukturom za pohranu, klasifikaciju dokumentata i upravljanje metapodacima.


Zbog epidemiološke situacije, seminar će se održati u online obliku, putem Zoom platforme.
 

Radi ograničenog broja sudionika, molili bismo sve zainteresirane za sudjelovanje da se prijave do 27. travnja 2021. godine, putem online obrasca dostupnog OVDJE.
 
Nakon registracije, na prijavljenu e-mail adresu će stići poveznica za sobu na platformi Zoom putem koje će se održati seminar.


Svi sudionici po završenom seminaru dobivaju Potvrdu o sudjelovanju.

Za sve dodatne informacije i pitanja, na raspolaganju je Danijela Ujčić, putem e-maila: danijela.ujcic@efri.hr

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree