Stipendije za izvrsnost u 2020./2021. – Privremena rang-lista

Stipendije za izvrsnost u 2020./2021. – Privremena rang-lista

Sveučilište u Rijeci objavilo je privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u 2020./2021. ak. god.
 
Kandidati mogu u roku od 8 (osam) dana od objave privremene rang-liste na mrežnim stranicama Sveučilišta do uključivo 1. ožujka 2021. godine elektroničkim putem uputiti pisani prigovor Evaluacijskom odboru na adresu: studiji@uniri.hr. U obzir će se uzimati samo vlastoručno potpisani prigovori dostavljeni do utvrđenog roka.

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree