Studij na engleskom jeziku

Od akademske godine 2011/2012 EFRI izvodi studijski preddiplomski i diplomski program International Business na engleskom jeziku.
 
Internacionalizacija visokog školstva, kroz uvođenje cijelog studijskog programa na engleskom jeziku, namijenjena je ne samo stranim studentima, već i našim studentima koji su odlučili na našem Fakultetu studirati na stranom jeziku.   Studij na engleskom jeziku pomno je osmišljen te prilagođen europskom obrazovnog sustava.
 
Kao nosioci visokog obrazovanja i kao pioniri studija na engleskom jeziku na našem Sveučilištu, imamo obavezu i odgovornost kvalitete, koju razvijamo, unaprijeđujemo i upotpunjujemo inovacijama. 
 
Nastavni dio programa prati svjetske ekonomske trendove, dok boravak u multikulturalnoj Rijeci omogućuje razumijevanje ljudi s različitim kulturalnih pozadinama. Komunikacija s ljudima iz drugih zemalja i kultura gradi buduće lidere u svim sektorima te ruši razne stereotipe.  
 
 
 
 
Edukacija studenata sastoji se i od razvoja vještina i dobivanja znanja u drugačijim ambijentima,  različitim kulturama, političkim ambijentima  i društvenim sustavima, kulturnim i obrazovnim tradicijama s različitim osobnim aspiracijama i očekivanjima. 
 
Naš rad i kvaliteta prepoznati su i među studentima drugih europskih Sveučilišta kojima je EFRI prvi odabir riječkoga Sveučilišta u programima mobilnosti.  Godišnje na Fakultetu studira osamdesetak studenata  u sklopu programa ERASMUS a cilj nam je nastaviti izgrađivati kvalitetne odnose s drugim sveučilištima i konstanto raditi na unaprjeđenju kvaliteti studija.
 
Kao pravac u razvoju studijskih programa vidimo i daljnju internacionalizaciju naših programa, razvoj  kvalitete svih segmenata s posebnim naglaskom na nastavnu te znanstveno-istraživačku djelatnost. Kvaliteta i standard studija na engleskom jeziku usklađeni su sa strogim normama koje provodi Sveučilište u Rijeci, te je sukladno ciljevima određenim Ulaskom Hrvatske u EU kojim su se izjednačili uvjeti za upis studenata s Europskog područja, te su se značajno povećale mogućnosti studiranja te olakšali uvjeti upisa.
 
Interanational Business na preddiplomskom studiju - PROGRAM
Interanational Business na diplomskom studiju - PROGRAM

 
 

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree