Article

Obavijesti studentima/ Novosti fakulteta/

Obrana doktorske disertacije Marijane Andrijić,...

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Rijeci od 20. ožujka 2017. godine  Marijana Andrijić, univ. spec. oec., branit će doktorsku...

Obrana doktorskog rada MARKA TOMLJANOVIĆA, uni...

Sukladno odluci sa 187. sjednice Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Rijeci od 20. ožujka 2017. godine, MARKO TOMLJANOVIĆ branit će doktorski rad s...

Obrana doktorske disertacije mr. sc. Ma...

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Rijeci od 20. veljače 2017. godine, m r. sc. Marko Šundov, branit će doktorsku disertaciju s...

Nastupno predavanje dr. sc. Dario Maradin

    Dr. sc. Dario Maradin , pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent u području društvenih znanosti, polja ekonomije,  grane mikroekonomija...

Nastupno predavanje dr. sc. Luka Samaržija

  Dr. sc. Luka Samaržija , pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent u području društvenih znanosti, polja ekonomije,  grane organizacija i...

Nastupno predavanje dr. sc. Maja Grdinić

Dr. sc. Maja Grdinić, pristupnica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent u području društvenih znanosti, polja ekonomije,  grane...

Natječaj za radno mjesto

                                     Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje                                                      NATJEČAJ Za izbor...

KOMEMORACIJA – Prof. Ivo Sever

S velikom tugom vas obavještavamo da nas je napustio naš poštovani profesor Ivo Sever, redoviti profesor u mirovini. Komemoracija će biti...

Natječaj za radno mjesto

                               Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje...

Potpore mladim istraživačima

Sveučilište u Rijeci donijelo je odluku o raspodjeli potpora za znanstvena istraživanja za 2016. godinu. Sredstva se dodjeljuju znanstvenim istraživanjima mladih...EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.