CLER - certificiranje gradova i općina

Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (CLER d.o.o.) je kao Nacionalno tehničko tajništvo nadležno za provođenje Programa Certifikacija gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE) u Republici Hrvatskoj. 


Program certifikacije je jedinstveni regionalni program koji daje gradovima i općinama jasne smjernice o načinu stvaranja dobre poslovne klime i uvođenja međunarodno priznatih standarda efikasne i transparentne lokalne administracije s ciljem poboljšanja kvalitete usluga i informacija koje gradovi i općine u regiji jugoistočne Europe pružaju gospodarstvenicima. Program predstavlja garanciju investitorima koji žele preseliti ili proširiti svoje poslovanje u jugoistočnu Europu da sve certificirane lokalne samouprave pružaju istu razinu kvalitete usluga za gospodarstvo.


Uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu suradnju (GIZ) – Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju municipalnih usluga u jugoistočnoj Europi, projekt BFC SEE pokrenuli su partneri iz četiri zemlje s ciljem uspostavljanja zajedničkog standarda i pečata kvalitete poslovnog okruženja u gradovima i općinama regije. Program se danas provodi u pet zemlja Jugoistočne Europe – Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini (BiH), Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori, u suradnji s relevantnim institucijama iz regije:Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Centar za lokalni ekonomski razvoj – CLER d.o.o. (Hrvatska)

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (BiH)

Ministarstvo ekonomskih odnosa i regionalne saradnje Republike Srpske (BiH)


Asocijacija jedinica lokalne samouprave – ZELS (Makedonija)


Savez privrednih komora (Makedonija)


Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED (Srbija)


Privredna komora Crne Gore

U Republici Hrvatskoj program certifikacije podržan je od strane sljedećih partnera: Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Udruge općina, Hrvatske gospodarske komore, Udruge gradova, Ericssona Nikola Tesla te Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske. Dosada je u Republici Hrvatskoj tijekom četiri ciklusa BFC SEE programu certifikacije pristupilo 13 gradova i 2 općine. Njih pet uspjelo je dostići standarde povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Europi i steći međunarodno priznati certifikat i to: Bjelovar, Ivanec, Jastrebarsko, Crikvenica i Kostrena. Više o programu možete pronaći na: http://bfc-see.org/. 


 


U petak, 27. listopada, u Velikoj vijećnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Ivana Filipovića 4, Rijeka) održat će se svečano predstavljanje gradova i općina sudionika Programa BFC SEE u Republici Hrvatskoj te dodjela Certifikata povoljnog poslovnog okruženja općini Kostrena, kao prvoj BFC SEE općini u Republici Hrvatskoj, te gradu Ivancu koji je još jednom potvrdio status grada s povoljnim poslovnim okruženjem.


Nakon svečane dodjele održat će se trening za evaluatore na BFC SEE procesu koji kao licencirani stručnjaci angažirani od strane CLER-a daju stručnu procjenu stupnja ispunjenosti kriterija i potkriterija certifikacije od strane lokalne samouprave. U prilogu se nalazi planirani protokol dodjele i program radionice. EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.