Nastupno predavanje - dr. sc. Andrea Arbula Blecich

            Ekonomski fakultet u Rijeci objavljuje                                      NASTUPNO PREDAVANJE koje će održati pristupnica dr. sc. Andrea Arbula Blecich za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.


Predavanje će biti održano u petak, 27. listopada 2017., s početkom u 10,20 sati

u predavaonici 10 Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Ivana Filipovića 4.


Tema predavanja je:

                     

                  „Analiza prijelomne točke kao instrumenta poslovnog odlučivanja“EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.