Nastupno predavanje - dr. sc. Maja Vujičić

Dr. sc. Maja Vujičić, pristupnik za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docentice u području društvenih znanosti, polja ekonomije, grane marketing održat će nastupno predavanje na temu:

 

                                  «Nove metode istraživanja u marketingu»


dana 6. prosinca 2017.  u 12.15 sati

u predavaonici 8 Ekonomskog  fakulteta Sveučilišta u Rijeci


Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Ivan Frančišković, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - predsjednik Povjerenstva

  

2. Izv. prof. dr. sc. Ivana First Komen, izvanredna profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - članica Povjerenstva

  

3. Izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, izvanredna profesorica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, članica Povjerenstva


te članova Fakultetskog vijeća i studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.


ODLUKA
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

Poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.